14.06.2024 г.
"ДОМЕСТИКС" ЕООД е създадена през 2005 г. Основната дейност на фирмата включва образователни семинари и курсове на счетоводно-правна тематика, фирмено обучение, издателска дейност и др.

Ние работим в тясно сътрудничество с адвокат Росен Русков – специалист по данъчно право и данъчен консултант.

ФИРМЕНО ОБУЧЕНИЕ

Фирменото обучение позволява на клиентите ни да оптимизират ефективността на кадрите си, чрез повишаване на тяхната квалификация и разширяване обхвата на техните знания.

Лекторите, с които работим са изтъкнати специалисти и преподаватели във Висши учебни заведения, представители на различни министерства, участници в изготвянето на новите нормативни документи във връзка с присъединяването на България към Европейския съюз.

Конкретизирайки Вашите нужди от обучение, ние ще Ви предложим програма, която да отговаря най – точно на тези нужди и на финансовия ресурс с който разполагате.

СЕМИНАРИ

Онлайн обучение на 18.07.2024г. ЗДДС - ДОСТАВКИ НА СТОКИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ЕС. Вижте видео анонса.
Онлайн обучения ЗДДС - промени 2021. Актуална практика и казуси с лектор адв.Росен Русков


До този момент, в партньорство с адвокат Росен Русков и “МАГИСТЕР ДИКСИТ” ЕООД сме провели множество семинари и обучения със следната тематика:
  • “ЗДДС и ППЗДДС – Нови моменти и съпоставки” лектор адв. Р.Русков
  • “Новият ЗДДС и сделките с недвижими имоти” лектор адв. Р.Русков
  • “Новият ЗКПО и неговото приложение” лектор Димитър Войнов
  • “Новите ЗКПО и ЗДДФЛ” лектор Димитър Войнов, адв. Зорница Димитрова
  • “Новото в социалното и здравно осигуряване ” лектор Зорница Димитрова, Гюргя Желязкова
  • Промени в ЗУТ, ЗОП, GDPR, ЗМИП с лектори Савин Ковачев, адв. Милана Кривачка, адв. Десислава Кръстева, адв. Мартин Захариев,адв. румяна Йорданова, адв. Асен Апостолов
  • и още много други.


Стремежът ни е да разширим обхвата на темите, съобразно с промените в българското законодателство.