30.09.2022 г.
<b>Анализ на последните промени в ЗОП от август 2022г.Методиката за индексиране и други - онлайн</b>
  • адв. Милана Кривачка
  • 13.10.2022

Анализ на последните промени в ЗОП от август 2022г.Методиката за индексиране и други - онлайн

Регламент (ЕС) 2022/1031 на Европейския парламент и на Съвета от 23 юни 2022 г., пряко приложим в Р България от 29 август 2022 г.


<b>Последните промени в ЗДДС и ППЗДДС 2022 - ВАРНА присъствен</b>
  • адв. Росен Русков
  • 20.10.2022

Последните промени в ЗДДС и ППЗДДС 2022 - ВАРНА присъствен

Специални случаи при прилагане на ЗДДС в практиката


<b>Промените в КТ от 01.08.2022г. Промени в Наредбата за работното време, почивките и отпуските</b>
  • Теодора Дичева
  • 25.10.2022

Промените в КТ от 01.08.2022г. Промени в Наредбата за работното време, почивките и отпуските

най - актуалното за трудовото право 2022 - онлайн и присъствено


<b>Последните промени в Кодекса за социално осигуряване - 2022 - онлайн и присъствен</b>
  • адв. Зорница Димитрова
  • 26.10.2022

Последните промени в Кодекса за социално осигуряване - 2022 - онлайн и присъствен

Промените в сила от в сила от 1.08.2022 г., общетения, декларации, данъчни облекчения


<b>Последните промени в ЗДДС и ППЗДДС 2022 - онлайн и присъствен</b>
  • адв. Росен Русков
  • 27.10.2022

Последните промени в ЗДДС и ППЗДДС 2022 - онлайн и присъствен

Специални случаи при прилагане на ЗДДС в практиката