01.07.2022 г.

<b>Ваучери за храна. Данъчно третиране по ЗКПО и счетоводно отчитане - онлайн</b>
  • Димитър Войнов
  • 28.07.2022

Ваучери за храна. Данъчно третиране по ЗКПО и счетоводно отчитане - онлайн

Социални и други разходи, подлежащи на облагане с данък върху разходите. Дивиденти. Актуални въпроси по прилагането на ЗКПО.


<b>Промени в Закона за държавния бюджет за 2022 г. - онлайн</b>
  • адв. Зорница Димитрова
  • 29.07.2022

Промени в Закона за държавния бюджет за 2022 г. - онлайн

Ползване на данъчното облекчение за деца през месечната данъчна основа


<b>Корекция на счетоводни и данъчни грешки по ЗКПО - хибриден</b>
  • Димитър Войнов
  • 16.09.2022

Корекция на счетоводни и данъчни грешки по ЗКПО - хибриден

Подаване на коригираща данъчна декларация до 30 септември