27.05.2024 г.

<b>Електронни ваучери за храна и други ваучери. Внасяне на осигурителни вноски и данъци - онлайн </b>
  • адв. Зорница Димитрова
  • 29.05.2024

Електронни ваучери за храна и други ваучери. Внасяне на осигурителни вноски и данъци - онлайн

Стоп на регистрациите .Следваща дата 19 юни


<b>ЗДДС - ДОСТАВКИ НА СТОКИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ЕС - онлайн</b>
  • адв. Росен Русков
  • 05.06.2024

ЗДДС - ДОСТАВКИ НА СТОКИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ЕС - онлайн

Понятия, видове доставки на стоки в ЕС, тристранни операции и др.


<b>Данъци върху разходите - онлайн</b>
  • Димитър Войнов
  • 20.06.2024

Данъци върху разходите - онлайн

Социални разходи, фирмени активи за служебни и лични цели, представителни разходи

  • »