14.06.2024 г.

Дейности

Услуги

Семинари

Провеждаме семинари и обучения свързани с измененията на данъчното законодателство

Фирмено обучение

обучаваме клиентите си как да оптимизират ефективността на своите кадрите

20 Юни 2024

Данъци върху разходите - онлайн

Социални разходи, фирмени активи за служебни и лични цели, представителни разходи

18 Юли 2024

ЗДДС - ДОСТАВКИ НА СТОКИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ЕС - онлайн

Понятия, видове доставки на стоки в ЕС, тристранни операции и др.