18.04.2024 г.

Дейности

Услуги

Семинари

Провеждаме семинари и обучения свързани с измененията на данъчното законодателство

Фирмено обучение

обучаваме клиентите си как да оптимизират ефективността на своите кадрите

19 Апр 2024

Нови моменти и отговори на практически въпроси при попълване на ГДД за 2023г.

Формиране окончателен осигурителен доход.Задължения за подаване на ГДД от чуждестранни лица.Корекции.

23 Апр 2024

Актуални казуси и практика при командироване в страната и чужбина - онлайн

Документиране, внасяне на данъци и осигурителни вноски върху разходите за командировка

24 Апр 2024