24.02.2024 г.

Дейности

Услуги

Семинари

Провеждаме семинари и обучения свързани с измененията на данъчното законодателство

Фирмено обучение

обучаваме клиентите си как да оптимизират ефективността на своите кадрите

27 Фев 2024

Промените в ЗДДС – 2024. Важни въпроси и практика по ЗДДС- онлайн

Практически казуси и отговори на въпроси

29 Фев 2024

Регистър на заетостта и единен електронен трудов запис,работно време, извънреден труд, специална закрила - онлайн

Електронните трудови книжки, работно време,специална закрила,всичко най-важно за извънреден труд