30.09.2022 г.

Дейности

Услуги

Семинари

Провеждаме семинари и обучения свързани с измененията на данъчното законодателство

Фирмено обучение

обучаваме клиентите си как да оптимизират ефективността на своите кадрите

13 Окт 2022

Анализ на последните промени в ЗОП от август 2022г.Методиката за индексиране и други - онлайн

Регламент (ЕС) 2022/1031 на Европейския парламент и на Съвета от 23 юни 2022 г., пряко приложим в Р България от 29 август 2022 г.

20 Окт 2022

Последните промени в ЗДДС и ППЗДДС 2022 - ВАРНА присъствен

Специални случаи при прилагане на ЗДДС в практиката

25 Окт 2022

Промените в КТ от 01.08.2022г. Промени в Наредбата за работното време, почивките и отпуските

най - актуалното за трудовото право 2022 - онлайн и присъствено