12.08.2022 г.

Дейности

Услуги

Семинари

Провеждаме семинари и обучения свързани с измененията на данъчното законодателство

Фирмено обучение

обучаваме клиентите си как да оптимизират ефективността на своите кадрите

16 Сеп 2022

Корекция на счетоводни и данъчни грешки по ЗКПО - онлайн и присъствен

Подаване на коригираща данъчна декларация до 30 септември

29 Сеп 2022

Промени в Закона за държавния бюджет за 2022 г. - онлайн

Ползване на данъчното облекчение за деца през месечната данъчна основа