22.07.2024 г.

Дейности

Услуги

Семинари

Провеждаме семинари и обучения свързани с измененията на данъчното законодателство

Фирмено обучение

обучаваме клиентите си как да оптимизират ефективността на своите кадрите

18 Сеп 2024

ЗКПО - Корекция на счетоводни и данъчни грешки - онлайн

Подаване на коригираща данъчна декларация до 30 септември

27 Сеп 2024

Актуална практика при командироване в страната и чужбина - онлайн

Документиране и внасяне на данъци и осигурителни вноски