27.11.2021 г.

Дейности

Услуги

Семинари

Провеждаме семинари и обучения свързани с измененията на данъчното законодателство

Фирмено обучение

обучаваме клиентите си как да оптимизират ефективността на своите кадрите

01 Дек 2021

АКТУАЛНИ ПРОМЕНИ И КАЗУСИ ПО ПРИЛАГАНЕ НА ЗДДС И ППЗДДС ПРЕЗ 2021г. - онлайн

Промени в ЗДДС от 2021г., Интернет търговия и „електронен магазин”, Анализ на предложените промени за 2022г.

02 Дек 2021

ГОДИШНО СЧЕТОВОДНО И ДАНЪЧНО ПРИКЛЮЧВАНЕ НА 2021 г. - онлайн

Практическото прилагане на счетоводното законодателство и ЗКПО