02.06.2023 г.
<b>Лизинг/наем при лизингополучатели, прилагащи МСС - онлайн</b>

Лизинг/наем при лизингополучатели, прилагащи МСС - онлайн

  • Димитър Войнов
  • 27.06.2023

Онлайн обучение на 27.06.2023г.
Лизинг/наем при лизингополучатели, прилагащи МСС.
Практически аспекти в счетоводното отчитане и данъчното третиране по ЗКПО

Лектор: Димитър Войнов
Начало 09.30 - 13.00ч. през zoom.us


Счетоводно отчитане на лизинга при лизингополучатели, прилагащи МСС, съгласно МСФО 16 „Лизинг“:
-Единен балансов подход на отчитане на оперативния и финансовия лизинг
-Принципно отчитане на лизинга. Признаване на:
актив с право на ползване
пасив по лизинга
разходи за амортизации
разходи за лихва по пасива по лизинга
-Изключения от принципа на отчитане:
краткосрочни лизингови договори
наети активи с ниска стойност
-Първоначална оценка на актива с право на ползване
-Първоначална оценка на пасива по лизинга
-Лизингови плащания, включени в оценката на пасива по лизинга
-Последваща оценка на актива с право на ползване
-Последваща оценка на пасива по лизинга
-Анекси
-Представяне на лизинговите договори в ГФО

Данъчно третиране по ЗКПО на оперативния лизинг при лизингополучатели, прилагащи МСС:
-Възприета данъчна политика
-Разграничаване на ЗКПО от МСФО 16
-Дефиниране на оперативен лизинг за данъчни цели
-Принципно данъчно третиране:
непризнаване на счетоводните разходи/приходи по МСФО 16
незавеждане на активите с право на ползване в ДАП
признаване за данъчни цели на разходи за наем
-Нов подход на данъчно регулиране:
препращане към национален счетоводен стандарт
водене на второ данъчно счетоводство
-Данъчно третиране и проблеми при специфични случаи:
наети активи, които се използват и за лични цели (автомобили и др.)
неплатени наеми към физически лица
данъчни временни и постоянни разлики, свързани с наети активи
продажба с обратен оперативен лизинг
Данъчно третиране по ЗКПО на финансовия лизинг при лизингополучатели, прилагащи МСС.

По-ниска цена от 140лв. без ддс до 19.06. 2023г.

Цени:
160лв. без ддс за един участник
150лв. без ддс за предишни наши участници

За контакт: Денислава Рускова 0888807911 magisterd@abv.bg

Закупуване на ОНЛАЙН участие за втори и следващ представител от една фирма 100лв. без ддс за един участник
Върху тази цена отстъпки не се прилагат.
Цените са крайни и не се начислява ддс

Обучението включва:
лекции 09,30 – 13.00ч., почивка

Онлайн семинарът се провежда в реално време и не се предоставя запис. Ще получите линк към zoom.us ден преди събитието, подробен материал и упътване за участие в семинара. С една идентификация може да се участва само на едно устройство! Изписвайте името си в zoom (което сте посочили при регистрацията за семинара), за да бъдете допуснати до семинара. Ангажимент на всеки участник е да се запознае с платформата и работата с нея предварително, да изпробва устройството, от което ще участва, като се убеди, че има работеща аудио система и надеждна интернет връзка. Наличието на камера не е задължително.
Фактурите и линк за участие се изпращат на посочения при регистрацията електронен адрес.

Срок за записване и плащане 25.06.2023г.


ОбратноРегистрация за семинарa