02.06.2023 г.
<b>Наем/лизинг при предприятия, прилагащи НСС </b>

Наем/лизинг при предприятия, прилагащи НСС

  • Димитър Войнов
  • 29.05.2023

Онлайн обучение на 29.05.2023г.

Наем/лизинг при предприятия, прилагащи НСС.
Практически аспекти в счетоводното отчитане и данъчното третиране по ЗКПО
Лектор: Димитър Войнов
Начало 9.00 - 12.30ч. през zoom.us

Класифициране на лизинговите договори:
Наем (оперативен лизинг)
Финансов лизинг
Промяна в счетоводното отчитане на наема, съгласно измененията в СС 17 „Лизинг“ през 2019 г.
Отчитане при наемателите на:
разходите за наем - линеен или друг метод
допълнителните плащания (ремонти, подобрения, застраховки, поддръжка и др.)
разходите по подготовката и сключването на лизинговия договор (комисиони, такси и др.)
получените стимули от наемодателите
Отчитане при наемодателите на:
приходите от наем – линеен или друг метод
отдадените под наем активи
първоначалните разходи във връзка със сключването на лизинговия договор
приходите от извършени услуги
предоставените стимули на наемателите
Счетоводно отчитане на финансовия лизинг:
Наематели:
признаване на актив
признаване на задължение
отчитане на финансов разход за бъдещи периоди и признаването му като текущ разход през периода на лизинга
Наемодатели:
признаване на вземане
отписване на отдадения актив
признаване на печалба/загуба от отписването на актива
отчитане на финансов приход за бъдещи периоди и признаването му като текущ приход през периода на лизинга
Данъчно третиране по ЗКПО на лизинга при наематели и наемодатели
Обсъждане на възникнали въпроси и разглеждане на практически примери

* Обучението е предназначено за предприятия, прилагащи Националните счетоводни стандарти

По-ниска цена от 140лв. без ддс до 18.05.

Цени:
160лв. без ддс за един участник
150лв. без ддс за предишни наши участници

За контакт:Денислава Рускова
0888807911 magisterd@abv.bg

Закупуване на ОНЛАЙН участие за втори и следващ представител от една фирма 100лв. без ддс / 120лв. с ддс за един участник
Върху тази цена отстъпки не се прилагат.

Обучението включва:
лекции 9,00 – 12.30ч., почивка
Онлайн семинарът се провежда в реално време и не се предоставя запис. Ще получите линк към zoom.us ден преди събитието, подробен материал и упътване за участие в семинара. С една идентификация може да се участва само на едно устройство! Изписвайте името си в zoom (което сте посочили при регистрацията за семинара), за да бъдете допуснати до семинара. Ангажимент на всеки участник е да се запознае с платформата и работата с нея предварително, да изпробва устройството, от което ще участва, като се убеди, че има работеща аудио система и надеждна интернет връзка. Наличието на камера не е задължително.
Фактурите и линк за участие се изпращат на посочения при регистрацията електронен адрес.

Срок за записване и плащане 27.05.2023г.


Обратно