30.09.2022 г.
<b>Подготовка за годишно данъчно приключване на 2022 г.Нови моменти и актуални въпроси по ЗКПО от 2022г. - присъствен и онлайн</b>

Подготовка за годишно данъчно приключване на 2022 г.Нови моменти и актуални въпроси по ЗКПО от 2022г. - присъствен и онлайн

  • Димитър Войнов
  • 01.11.2022

обучение на 01.11.2022г.на тема:
онлайн и присъствен вариант

Подготовка за годишно данъчно приключване на 2022 г.
Нови моменти и актуални въпроси по ЗКПО от 2022г.

Лектор: Димитър Войнов
Начало: 09,30ч – 17,00ч.
Присъствено в хотел Хемус, София
Онлайн през zoom.us

Теми:
Ваучери за храна - промени през 2022 г. и данъчна практика:
- Увеличаване на необлагаемата сума
- Възможност за плащане и на други неща освен храна
- Възможност за натрупване в следващ месец
- Данъчна основа за облагане
- Изисквания за ползване на данъчното облекчение
- Други специфики
Актуални въпроси по прилагането на ЗКПО и практика на НАП и МФ:
 Авансово разпределяне на дивиденти. Промяна в практиката на НАП (Становище на НАП)
 Развитие по темата, свързана със счетоводното отчитане на компенсациите във връзка с високата цена на електрическата енергия (Становище на МФ). Ефект върху отчитането на бъдещи финансирания.
 Счетоводно отчитане и данъчно третиране по ЗКПО при изграждане на фотоволтаична централа (при проявен интерес от участниците)
 Други
Промени в ЗКПО през 2022 г.
- Лично ползване на фирмени активи
- Продажба с обратен оперативен лизинг
- Контролирани чуждестранни дружества
- Хибридни образувания
Подготовка за годишното данъчно приключване на 2022 г.
- Данъчни постоянни разлики
- Данъчни временни разлики
- Други суми, с които се преобразува финансовия резултат
- Данъчен амортизационен план
- Данъчни загуби
- Дивиденти
- Данъци върху разходите (използване на фирмени активи и за лични нужди и др.)
- Други


Може да се регистрирате директно от нашия сайт www.magisterdixit.net – след програмата на семинара има електронна форма за регистрация или да изпратите мейл на magisterd@abv.bg
с Вашето име, данните на фирмата за издаване на фактура и тел. и e-mail за връзка.
В рамките на 24ч. ще получите отговор – потвърждение и проформа фактура.
След името си напишете желан вариант за участие – присъствено или онлайн!!!

За контакт:
тел. 08888 07 911 е–mail: magisterd@abv.bg www.magisterdixit.net
Денислава Рускова
-----------------------------------
ПРЕФЕРЕНЦИАЛНА ЦЕНА присъствен и онлайн вариант 150лв. без ддс ЗА ЗАПИСВАНЕ И ПЛАЩАНЕ до 21.10.2022г.

Цени присъствен и онлайн вариант след 21.10.2022г. при наличие на места:
180лв. без ддс за един участник
За участвали в предишни наши семинари 170лв. без ддс за участник

Закупуване на ОНЛАЙН участие за втори и следващ представител от една фирма 100лв. без ддс за един участник
(Върху тази цена отстъпки не се прилагат. Цената важи само за онлайн участници)

Цените са крайни и не се начислява ддс

Обучението включва:
лекции 9,30 – 17.00ч., презентация в електронен вид изпратена на Вашия имейл
Местата за присъствено участие са лимитирани и ще се запълват по реда на плащане, а не на записване. За валидно записване се смята това, за което има постъпило плащане в определения ценови срок. Ще има осигурени вода, листа за писане,химикалки, кафе/чай за присъстващите.

Онлайн семинарът се провежда в реално време и не се предоставя запис. Ще получите линк към zoom.us един ден преди събитието, презентация и упътване за участие в семинара. С една идентификация може да се участва само на едно устройство! Изписвайте името си при влизане в zoom (което сте посочили при записването за семинара), за да бъдете допуснати до него. Ангажимент на всеки участник е да се запознае с платформата и работата с нея предварително, да изпробва устройството, от което ще участва, като се убеди, че има работеща аудио система и надеждна интернет връзка. Наличието на камера не е задължително.

Фактурите и линк за участие се изпращат на посочения при регистрацията електронен адрес.

Краен срок за записване и плащане 28.10.2022г.


ОбратноРегистрация за семинарa