30.09.2023 г.
<b>Промените в КТ от 01.08.2022г. Промени в Наредбата за работното време, почивките и отпуските</b>

Промените в КТ от 01.08.2022г. Промени в Наредбата за работното време, почивките и отпуските

  • Теодора Дичева
  • 25.10.2022

Обучение на 25.10.2022г.
онлайн и присъствен вариант

Промените в трудовото законодателство в сила от 01.08.2022г.
Промени в Наредбата за работното време, почивките и отпуските

Лектор: Теодора Дичева

Присъствено в хотел Хемус, София начало 9,30 – 13ч.
Онлайн през zoom.us начало 14.00ч. – 17,15ч.
Обучението е насочено към счетоводители, ръководители и специалисти в отдел "Човешки ресурси", ръководители отдел ТРЗ и Личен състав, управители и собственици на фирми, юристи и всички, които искат да научат повече за спецификата на трудовите отношения и актуалните промени в трудовото законодателство

Теми:
1. Промени в КТ - брой 62/05.08.2022г.

• Нов размер на срока за изпитване при срочен трудов договор – чл.70 КТ;
• Нови задължения за работника при паралелна работа по два трудови договора – чл.111 от КТ;
• Нови задължения за работодателя при промяна на трудовото правоотношение – чл. 66 и чл. 119 от КТ;
• Нови задължения за работодателя да информира работниците и служителите за приетите в предприятието вътрешни правила за работната заплата; информация включително за условията и реда за прекратяване на трудовия договор, съгласно разпоредбите на Кодекса на труда и информация за осигурявани от работодателя обучения, свързани с поддържане и повишаване на професионалната квалификация и подобряване на професионалните умения-чл. 127, ал. 1 т. 5, т. 6 и т. 7 от КТ;
• Зачитане на работно време през време на обучение за поддържане на квалификацията – чл. 228 в КТ;
• Нов вид двумесечен платен отпуск за баща, отглеждащ дете до 8-годишна възраст – чл. 164в КТ;
• Нови права за облекчени условия на труд за работници и служители, които имат семейни задължения и се грижат за зависими членове на техните семейства, известни като „Права на работника или служителя за съвместяване на трудовите и семейните задължения“ – чл. 167 б КТ;
• Други
2. Промени в Наредбата за работното време, почивките и отпуските
3. Отговори на въпроси и дискусия

Желателно е да зададете предварително въпроси на наш имейл. Въпроси могат да се задават и по време на семинара с директно включване или през чата.

Информация за лектора: г - жа Теодора Дичева е юрист. Завършила е ЮФ на СУ „Св. Климент Охридски". Автор е на многобройни коментари, книги, сборници и наръчници в областта на трудовото законодателство с приоритет в областта на практическото прилагане на трудовото законодателство и инспектирането на труда.
От 1998 година работи в ИА ГИТ като част от Правната дирекция, а от 2008г. до август 2019г. е директор на дирекция "Правно осигуряване на инспекционната дейност" в ИА " Главна инспекция по труда". Водещ лектор на много семинари и обучения по проблемите на трудовото право.

ЗА КОНТАКТИ И ЗАПИСВАНЕ:
тел. 08888 07 911 е–mail: domestics@abv.bg или magisterd@abv.bg Денислава Рускова

Може да се регистрирате директно от нашия сайт www.domestics-bg.com
( или от партньорския ни сайт www.magisterdixit.net )– след програмата на семинара има електронна форма за регистрация или да изпратите мейл на domestics@abv.bg
с Вашето име, данните на фирмата за издаване на фактура и тел. и e-mail за връзка.
В рамките на 24ч. ще получите отговор – потвърждение и проформа фактура.
Задължително посочете след името си желан вариант за участие – онлайн или присъствено!Цени присъствен и онлайн вариант
130лв. без ддс за един участник
За участвали в предишни наши семинари 120лв. без ддс за участник

Закупуване на ОНЛАЙН участие за втори и следващ представител от една фирма 70лв. без ддс за един участник
(Върху тази цена отстъпки не се прилагат. Цената важи само за онлайн участници)


Цените са крайни и не се начислява ддс

Присъственото бучението включва:
лекции 4 уч. часа от 9,30 – 13.00ч., почивка, презентация в електронен вид изпратена на Вашия имейл. Местата за присъствено участие са лимитирани и ще се запълват по реда на плащане, а не на записване. За валидно записване се смята това, за което има постъпило плащане в определения ценови срок. Ще има осигурени вода, листа за писане и химикалки за присъстващите.
Онлайн обучението включва:
лекции 4 уч. часа от 14,00 – 17.15ч., почивка, презентация в електронен вид

Семинарът се провежда в реално време и не се предоставя запис. Ще получите линк към zoom.us ден преди събитието, подробен материал и упътване за участие в семинара. С една идентификация може да се участва само на едно устройство! Изписвайте името си при влизането в zoom (което сте посочили при записването за семинара), за да бъдете допуснати до семинара. Ангажимент на всеки участник е да се запознае с платформата и работата с нея предварително, да изпробва устройството, от което ще участва, като се убеди, че има работеща аудио система и надеждна интернет връзка. Наличието на камера не е задължително.

Фактурите и линк за участие се изпращат на посочения при записването електронен адрес.


Краен срок за записване и плащане е 21.10.2021г.


Обратно