30.09.2023 г.
<b>Последните промени в ЗДДС и ППЗДДС 2022 - ВАРНА присъствен</b>

Последните промени в ЗДДС и ППЗДДС 2022 - ВАРНА присъствен

  • адв. Росен Русков
  • 20.10.2022

Обучение на 20.10.2022г. присъствено във ВАРНА на тема:

Последните промени в ЗДДС и ППЗДДС 2022
Специални случаи при прилагане на ЗДДС в практиката
Лектор: адв. Росен Русков
Начало: 09,30ч – 13,00ч.
Присъствено в гр. Варна

(залата ще съобщим допълнително, съобразно големината на групата и санитарните изисквания към момента)

Теми:

1.Последните промени в ЗДДС и ППЗДДС 2022
– Закона за изменение и допълнение на Закона за държавния бюджет на Република България за 2022 г., обнародван в ДВ, бр.58 от 05.07.2022 г.
– Закона за изменение и допълнение на Закона за данък върху добавената стойност, обнародван в ДВ, бр.58 от 23.07.2022 г.
– Правилника за изменение и допълнение на ППЗДДС, обнародван в ДВ, бр. 59 от 26.07.2022 г.

2. ПРОБЛЕМИ ПО ДДС – международна търговия
- проблеми по документиране;
- проблеми по доказване при ревизия или при обжалване;
- небрежно оформени документи, вкл. Потвърждения за получени стоки;
- превод на представяни документи;
- представяне на документи по опис;
- авансови фактури при ВОД на стоки;
- Проблеми с тристранни и многострании операции, вкл. при износ на стоки;
- ДДС въртележки в ЕС –фиктивни ВОД от други страни на ЕС;
- „участие” на български фирми в ДДС въртележки – посредници в тристранни операции;
- ревизионни практики в България;
- Продажби на стоки, които се намират извън територията на ЕС – чл. 17, ал. 2 ЗДДС;
- Услуги по СМР и СРР в други ЕС;
- Регистрацията по чл. 97а ЗДДС;
- Данъчен статус на Северна Ирландия;

3. Други специални случаи:
- разлика между „корекции чрез известия по чл. 115 ЗДДС ” и „корекции чрез анулиране по чл. 116 ЗДДС”;
- корекции на грешки и промяна на данъчната основа – чл. 116 ЗДДС;
- корекции чрез анулиране на фактури при влязъл в сила ревизионен акт;
- предварителна регистрация по ДДС на чуждестранни лица, неустановени в България;
- дерегистрация и облагане с ДДС при ликвидация и несъстоятелност;
- право на данъчен кредит за лица, регистрирани по режим „в Съюза”;
- разлика между справки декларации при режим „в Съюза” и „обща ДДС регистрация”;
- на коя държава принадлежи ДДС, при режим „в Съюза”;

4.Дискусия и обсъждане на зададени въпроси, поставени от участниците в семинара.

Желателно е да зададете въпросите си предварително на наш имейл. Въпроси могат да се задават и по време на обучението.
Може да се регистрирате директно от нашия сайт www.magisterdixit.net – след програмата на семинара има електронна форма за регистрация или да изпратите мейл на magisterd@abv.bg
с Вашето име, данните на фирмата за издаване на фактура и тел. и e-mail за връзка.
В рамките на 24ч. ще получите отговор – потвърждение и проформа фактура.

За контакт:
тел. 08888 07 911 е–mail: magisterd@abv.bg www.magisterdixit.net
Денислава Рускова

Преференциална цена 110 лв. без ддс на човек при записване и плащане до 07.10.22г.

Цени след 07.10.22г.:
140лв. без ддс за един участник
За участвали в предишни наши семинари 130лв. без ддс за участник

Цените са крайни и не се начислява ддс

------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Обучението включва:
лекции 9,30 – 13.00ч., почивка, подробен материал в електронен вид изпратен на Вашия имейл. Местата са лимитирани и ще се запълват по реда на плащане, а не на записване. За валидно записване се смята това, за което има постъпило плащане в определения ценови срок. Ще има осигурени вода, кафе/чай, листа за писане и химикалки за присъстващите.


Срок за записване и плащане 17.10.2022г.


Обратно