30.09.2022 г.
<b>Анализ на последните промени в ЗОП от август 2022г.Методиката за индексиране и други - онлайн</b>

Анализ на последните промени в ЗОП от август 2022г.Методиката за индексиране и други - онлайн

  • адв. Милана Кривачка
  • 13.10.2022

Онлайн обучение ЗОП на 13.10.2022г.

Анализ на последните промени в ЗОП от август 2022г.

Лектор: адв. Милана Кривачка
начало 9.30ч. – 16,30ч.

Цел на обучението:

Актуализиране на знанията по ЗОП в контекста на новите промени
Повишаване на професионалната компетентност на отговорните длъжностни лица за правилното разбиране и прилагане на законодателството.
Даване на множество конкретни примери от различни сфери на икономиката, строителството,синтезиране и анализиране на добри и лоши практики, често допускани грешки, предизвикателства и спорни въпроси.
За кого е предназначено обучението?
Семинарът е предназначен за възложители, изпълнители, експерти, участващи в процесите на подготовка, възлагане, изпълнение и контрол на обществени поръчки, юристи, одитори, финансови контрольори и контролни органи, ангажирани с проверка на тези процеси, външни експерти и лица, натоварени с управлението на проекти с европейско или друг вид външно финансиране, други практикуващи специалисти в областта.

Теми:
1.Анализ на последните промени в ЗОП, публикувани в Държавен вестник на 5 август 2022г.
2.Коментар на Методиката за индексиране на разходите по договори, сключени при условията на ЗОП, публикувана в Държавен вестник Брой: 78, от дата 30.9.2022 г., касаеща договори и рамкови споразумения в строителството. Документът влиза в сила от 30.09.2022г. Предстои последващо приемане на Допълнителна методика или на допълнение към тази методика.
3.Регламент (ЕС) 2022/1031 на Европейския парламент и на Съвета от 23 юни 2022 г.,
пряко приложим в Р България от 29 август 2022 г.

4.Други актуални теми по ЗОП
5.Свободна дискусия и отговор на конкретно поставени въпроси.
(Подробната програмата за семинара с конкретните теми ще бъде обявена след приемане на Методиката от МС)
Въпросите могат да се задават предварително на имейла на който сте се регистрирали или директно по време на обучението.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЛЕКТОРА:
Милана Кривачка е магистър по право и утвърден специалист в областта на обществените поръчки, концесиите, държавната и общинска собственост, градоустройството (ЗУТ), както и гражданското и търговското право. Действащ адвокат. В продължение на 10 години тя е работила като държавен експерт в Дирекция ”Правна” на Министерския съвет и в това си качество е участвала непосредствено в изработването на проектите на всички нормативни актове, свързани с обществените поръчки, а именно ЗОП, ППЗОП, НВМОП, НУРВСОП и техните изменения. Освен това Милана Кривачка в съавторство с други специалисти в тази област е автор на обособени раздели от книги за обществените поръчки на различни издателства.
Тя е ръководител на авторския колектив, който подготвя материалите за наръчника " Процедури по обществени поръчки в България и ЕС ".

Може да се регистрирате директно от нашия сайт www.magisterdixit.net – след програмата на семинара има електронна форма за регистрация или да изпратите мейл на magisterd@abv.bg с Вашето име, данните на фирмата за издаване на фактура и тел. и e-mail за връзка.
В рамките на 24ч. ще получите отговор – потвърждение и проформа фактура с информация за плащането.

За контакт:
тел. 08888 07 911 е–mail: magisterd@abv.bg www.magisterdixit.net Денислава Рускова


Цени:
170лв. без ддс за един участник
За участвали в предишни наши семинари 160лв. без ддс за участник
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Закупуване на участие за втори и следващ представител от една организация 70лв. без ддс за един участник (върху тази цена отстъпки не се прилагат)
Цените са крайни и не се начислява ддс

Онлайн обучението включва:
лекции 9,30 – 16.30ч., почивки, презентационен материал изпратен в електронен вид,
сертификат за участие в обучението

Онлайн семинарът се провежда в реално време и не се предоставя запис. Ще получите линк към zoom.us ден преди събитието, подробен материал и упътване за участие в семинара. С една идентификация може да се участва само на едно устройство! Изписвайте имената си при влизане в zoom (които сте посочили при регистрацията за семинара), за да бъдете допуснати до семинара. Ангажимент на всеки участник е да се запознае с платформата и работата с нея предварително, да изпробва устройството, от което ще участва, като се убеди, че има работеща аудио система и надеждна интернет връзка. Наличието на камера не е задължително.

Фактурите и линк за участие се изпращат на посочения при регистрацията електронен адрес.

Краен срок за записване и плащане по редовните цени 11.10.2022г.


ОбратноРегистрация за семинарa