02.06.2023 г.
<b>Сделките с недвижими имоти и данъчното им третиране по ЗДДС - онлайн</b>

Сделките с недвижими имоти и данъчното им третиране по ЗДДС - онлайн

  • адв. Росен Русков
  • 28.09.2022

Онлайн обучение на 28.09.2022г. на тема

Сделките с недвижими имоти и данъчното им третиране по ЗДДС. Правни термини. Практически въпроси и казуси за избягване на финансови грешки
Лектор: адв. Росен Русков

Начало 9.30 – 13.00ч.

Основната цел на обучението е да даде знания по юридическата страна на недвижимите имоти (вещно право) и сделките с тях и да разгледа практическото прилагане на ЗДДС към тези сделки.
Практиката показва, че поради непознаване на основни понятия от недвижимите имоти при прилагане на ЗДДС се допускат сериозни и необратими финансови грешки. Семинарът дава основни юридически знания за недвижимите имоти, техните видове, начин на прехвърляне на собствеността, видове нотариални актове и др. На тази база се представят основните търговско правни хипотези на сделки с недвижими имоти от гледна точка на ЗДДС. Обучението е подходящо за счетоводители, управители, мениджъри, брокери, физически лица и всички, които се занимават или ще извършват сделки с недвижими имоти.

Теми:
Недвижими имоти – правни и ДДС термини;

Видове имоти – УПИ, ПИ, сгради, части от сгради, самостоятелен обект – апартамент, магазин, офис, гараж;
Придобиване на собственост, видове нотариални актове, Предварителен договор;
Вещни права - Право на строеж, право на пристрояване и надстрояване, сервитути, право на ползване; Съсобственост;
Сделки с недвижими имоти от гледна точка на ЗДДС;
ДДС и УПИ;
ДДС и сгради и части от сгради, вкл. “не нови” сгради;
- корекция на данъчен кредит при продажба на „не нова” сграда или части от нея, за която е приспаднат данъчен кредит;
ДДС и прилежащ терен;
ДДС и право на строеж срещу т.нар. “обезщетение”;
Квалификация на вида на доставката за целите на ЗДДС;
Данъчно събитие;
Данъчна основа;
Апорт, преобразувания на търговски дружества и ДДС;
БЕЗВЪЗМЕЗДНИ СМР дейности по „техническа инфраструктура” - чл. 10б:
ПОДОБРЕНИЯ на наети активи – промяна в определението - §1, т. 32;
„Нови сгради” в резултат на подобрения на „стари сгради”;
- свързани корекции на приспаднат данъчен кредит по чл. 79 и чл. 79а ЗДДС;
Публична продан на недвижими имоти – чл. 131 ЗДДС;
Дискусия и отговори на въпроси

Може да се регистрирате директно от нашия сайт – след програмата на семинара има електронна форма за регистрация или да изпратите мейл на domestics@abv.bg с Вашето име, данните на фирмата за издаване на фактура и тел. и e-mail за връзка.
В рамките на 24ч. ще получите отговор – потвърждение и проформа фактура с информация за плащането.

За контакт: тел. 08888 07 911 е–mail: domestics@abv.bg
Денислава Рускова
---------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЦЕНИ:
140лв. без ддс за един участник
За участвали в предишни наши семинари 130лв. без ддс за участник
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Закупуване на участие за втори и следващ представител от една фирма 70лв. без ддс за един участник
(върху тази цена отстъпки не се прилагат)

Цените са крайни и не се начислява ддс

Онлайн обучението включва: лекции 9,30 – 13.00ч., почивка,подробен материал от лектора в електронен вид

Ще получите линк към zoom.us ден преди събитието, материал и упътване за участие в семинара. Обучението се провежда в реално време и не се предоставя запис. С една идентификация може да се участва само на едно устройство! Изписвайте двете си имена при влизане в zoom (които сте посочили при записването си за семинара), за да бъдете допуснати до семинара.. Ангажимент на всеки участник е да се запознае с платформата и работата с нея предварително, да изпробва устройството, от което ще участва, като се убеди, че има работеща аудио система и надеждна интернет връзка. Наличието на камера не е задължително.

Фактурите се изпращат на посочения при регистрацията електронен адрес.

Краен срок за записване и плащане по редовните цени 26.09.2022г.


Обратно