12.08.2022 г.
<b>Последните промени в ЗДДС и ППЗДДС 2022 - онлайн и присъствен</b>

Последните промени в ЗДДС и ППЗДДС 2022 - онлайн и присъствен

  • адв. Росен Русков
  • 19.09.2022

Обучение на 19.09. 2022г. присъствен и онлайн вариант на тема:

Последните промени в ЗДДС и ППЗДДС 2022
Специални случаи при прилагане на ЗДДС в практиката
Лектор: адв. Росен Русков
Начало: 09,30ч – 13,00ч.
Присъствено в хотел Хемус, София
Онлайн през zoom.us

Теми:
1.Последните промени в ЗДДС и ППЗДДС 2022

2. ПРОБЛЕМИ ПО ДДС – международна търговия
- проблеми по документиране;
- проблеми по доказване при ревизия или при обжалване;
- небрежно оформени документи, вкл. Потвърждения за получени стоки;
- превод на представяни документи;
- представяне на документи по опис;
- авансови фактури при ВОД на стоки;
- Проблеми с тристранни и многострании операции, вкл. при износ на стоки;
- ДДС въртележки в ЕС –фиктивни ВОД от други страни на ЕС;
- „участие” на български фирми в ДДС въртележки – посредници в тристранни операции;
- ревизионни практики в България;
- Продажби на стоки, които се намират извън територията на ЕС – чл. 17, ал. 2 ЗДДС;
- Услуги по СМР и СРР в други ЕС;
- Регистрацията по чл. 97а ЗДДС;
- Данъчен статус на Северна Ирландия;
3. Други специални случаи:
- разлика между „корекции чрез известия по чл. 115 ЗДДС ” и „корекции чрез анулиране по чл. 116 ЗДДС”;
- корекции на грешки и промяна на данъчната основа – чл. 116 ЗДДС;
- корекции чрез анулиране на фактури при влязъл в сила ревизионен акт;
- предварителна регистрация по ДДС на чуждестранни лица, неустановени в България;
- дерегистрация и облагане с ДДС при ликвидация и несъстоятелност;
- право на данъчен кредит за лица, регистрирани по режим „в Съюза”;
- разлика между справки декларации при режим „в Съюза” и „обща ДДС регистрация”;
- на коя държава принадлежи ДДС, при режим „в Съюза”;
4.Дискусия и обсъждане на зададени въпроси, поставени от участниците в семинара.

Желателно е да зададете въпросите си предварително на наш имейл. Въпроси могат да се задават и по време на обучението с директно включване или през чата.
Може да се регистрирате директно от нашия сайт– след програмата на семинара има електронна форма за регистрация или да изпратите мейл на domestics@abv.bg
с Вашето име, данните на фирмата за издаване на фактура и тел. и e-mail за връзка.
В рамките на 24ч. ще получите отговор – потвърждение и проформа фактура.
След името си напишете желаната форма на участие – присъствено или онлайн!!!


За контакт:
тел. 08888 07 911 е–mail: domestics@abv.bg
Денислава Рускова

Преференциална цена присъствен и онлайн вариант 100 лв. без ддс на човек при записване и плащане до 09.09.22г.

Цени присъствен и онлайн вариант след 09.09.22г.:
130лв. без ддс за един участник
За участвали в предишни наши семинари 120лв. без ддсза участник

------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Закупуване на участие за втори и следващ представител от една фирма 70лв. без ддс за един участник
(Върху тази цена отстъпки не се прилагат. Цената важи само за онлайн участници )


Цените са крайни и не се начислява ддс

Обучението включва:
лекции 9,30 – 13.00ч., почивка, подробен материал в електронен вид изпратен на Вашия имейл. Местата за присъствено участие са лимитирани и ще се запълват по реда на плащане, а не на записване. За валидно записване се смята това, за което има постъпило плащане в определения ценови срок. Ще има осигурени вода, листа за писане и химикалки за присъстващите.

Онлайн семинарът се провежда в реално време и не се предоставя запис. Ще получите линк към zoom.us ден преди събитието, подробен материал и упътване за участие в семинара. С една идентификация може да се участва само на едно устройство! Изписвайте името си в zoom (което сте посочили при регистрацията за семинара), за да бъдете допуснати до семинара. Ангажимент на всеки участник е да се запознае с платформата и работата с нея предварително, да изпробва устройството, от което ще участва, като се убеди, че има работеща аудио система и надеждна интернет връзка. Наличието на камера не е задължително.
Фактурите и линк за участие се изпращат на посочения при регистрацията електронен адрес.
Срок за записване и плащане 15.09.2022г.


ОбратноРегистрация за семинарa