22.07.2024 г.
<b>Сделките с недвижими имоти и данъчното им третиране по ЗДДС - онлайн</b>

Сделките с недвижими имоти и данъчното им третиране по ЗДДС - онлайн

  • адв. Росен Русков
  • 20.03.2024

онлайн обучение на 20.03.2024г.

Сделките с недвижими имоти и данъчното им третиране по ЗДДС Практически въпроси за избягване на финансови грешки
Лектор: адв. Росен Русков

Начало 9.30 – 13.00ч. онлайн през zoom.us

Основната цел на обучението е да даде знания по юридическата страна на недвижимите имоти (вещно право) и сделките с тях и да разгледа практическото прилагане на ЗДДС към тези сделки. Броят на сделките с имоти бележи висок ръст през последните години. Продажби се извършват както от юридически, така и от физически лица. Тези сделки имат своите специфики, но не винаги се замисляме какво следва и ще дължим ли данъци.
Практиката показва, че поради непознаване на основни понятия от недвижимите имоти при прилагане на ЗДДС се допускат сериозни и необратими финансови грешки. Семинарът дава основни юридически знания за недвижимите имоти, техните видове, начин на прехвърляне на собствеността, видове нотариални актове и др. На тази база се представят основните търговско правни хипотези на сделки с недвижими имоти от гледна точка на ЗДДС. Обучението е подходящо за счетоводители, управители, мениджъри, брокери, физически лица и всички, които се занимават или ще извършват сделки с недвижими имоти.

Теми:
Недвижими имоти – правни и ДДС термини;

Видове имоти – УПИ, ПИ, сгради, части от сгради, самостоятелен обект – апартамент, магазин, офис, гараж;
Придобиване на собственост, видове нотариални актове, Предварителен договор;
Вещни права - Право на строеж, право на пристрояване и надстрояване, сервитути, право на ползване; Съсобственост;
Сделки с недвижими имоти от гледна точка на ЗДДС;
ДДС и УПИ;
ДДС и сгради и части от сгради, вкл. “не нови” сгради;
- корекция на данъчен кредит при продажба на „не нова” сграда или части от нея, за която е приспаднат данъчен кредит;
ДДС и прилежащ терен;
ДДС и право на строеж срещу т.нар. “обезщетение”;
Квалификация на вида на доставката за целите на ЗДДС;
Данъчно събитие;
Данъчна основа;
Апорт, преобразувания на търговски дружества и ДДС;
БЕЗВЪЗМЕЗДНИ СМР дейности по „техническа инфраструктура” - чл. 10б:
ПОДОБРЕНИЯ на наети активи – промяна в определението - §1, т. 32;
„Нови сгради” в резултат на подобрения на „стари сгради”;
- свързани корекции на приспаднат данъчен кредит по чл. 79 и чл. 79а ЗДДС;
Публична продан на недвижими имоти – чл. 131 ЗДДС;
Дискусия и отговори на въпроси (може да задавате въпроси писмено на нашата електронна поща, а също и по време на обучението ще имате възможност за задаване на въпроси)

Може да се регистрирате директно от нашия сайт – след програмата на семинара има електронна форма за регистрация или да изпратите мейл на domestics@abv.bg с Вашето име, данните на фирмата за издаване на фактура и тел. и e-mail за връзка.
В рамките на 24ч. ще получите отговор – потвърждение и проформа фактура с информация за плащането.

За контакт: тел. 08888 07 911 е–mail: domestics@abv. bg magisterd@abv.bg
www.domestics-bg.com Денислава Рускова
---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Цени:
150лв. без ддс за един участник
За участвали в предишни наши семинари 140лв. без ддс за участник

------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Закупуване на ОНЛАЙН участие за втори и следващ представител от една фирма 90лв. без ддс за един участник
Върху тази цена отстъпки не се прилагат.
Цените са крайни и не се начислява ддс.

Обучението включва:
лекции 9,30 – 13.00ч., почивка, подробен материал в електронен вид изпратен на Вашия имейл.

Онлайн семинарът се провежда в реално време и не се предоставя запис.
Ще получите линк към zoom.us ден преди събитието, подробен материал и упътване за участие в семинара. С една платена такса може да се участва само на едно устройство от един участник! Изписвайте името си в zoom (което сте посочили при регистрацията за семинара), за да бъдете разпознати и допуснати в обучението. Ангажимент на всеки участник е да се запознае с платформата и работата с нея предварително, да изпробва устройството, от което ще участва, като се убеди, че има работеща аудио система и надеждна интернет връзка. Наличието на камера не е задължително.
Фактурите и линк за участие се изпращат на посочения при регистрацията електронен адрес.
Срок за записване и плащане 18.03.2024г.


Обратно