24.02.2024 г.
<b>Промените в ЗДДС – 2024. Важни въпроси и практика по ЗДДС от 2023г. - присъствен в гр. РУСЕ</b>

Промените в ЗДДС – 2024. Важни въпроси и практика по ЗДДС от 2023г. - присъствен в гр. РУСЕ

  • адв. Росен Русков
  • 01.02.2024

Присъствено обучение

РУСЕ 01.02.2024г.

Промените в ЗДДС – 2024
Важни въпроси и практика по ЗДДС от 2023г.
Лектор: адв. Росен Русков
Начало: 09,30ч – 13,00ч.
Залата в гр. Русе ще съобщим допълнително.

Теми:
1. Промени в ЗДДС за 2024г.
-Увеличение на регистрационния праг от 01.01.2025 г.;
-Фискален бон в търговски обект, издаван по електронен път - чл. 118, ал. 21 ЗДДС;увеличаване глобите за неиздаване на „касова бележка” – чл. 185 ЗДДС;
Предвижда се глоба за недеклариране на „касови наличности”
-Удължаване срокът на действие на 9% ДДС ставка за „ресторантьори” до 31.12.2024 г. и срокът на 9% ДДС ставка за „туроператори” и „фитнеси” до 30 юни 2024 г.; удължава се срокът на действие на „0” ставка за хляб и брашно до 30 юни 2024 г.;
-Цялостно преформулиране на чл. 80, ал. 2 ЗДДС – неизвършване на корекции на приспаднат ДК при брак, липси и т.н.;
-Допълнения към чл. 102 ЗДДС, относно фактуриране на доставки, извършени преди регистрация по ДДС, по които се дължи ДДС от доставчика;
-Внасяне на ДДС при митнически внос на стоки;
Внасяне на ДДС от митнически посредник
Внасяне на ДДС чрез ПОС терминал чл. 90, ал. 1 ЗДДС;
Документиране на платен ДДС при внос – чл. 71, т. 3 ЗДДС;
Отсрочено плащане на ДДС при централизирано оформяне на внос –
чл. 57е - 57з;
-Произнасяне на НАП по искане за корекция на данъчна основа по чл. 126б ЗДДС;
-Чл. 26, ал. 7 ЗДДС – разширяване на обхвата на данъчната основа за облагане при лично потребление;
-Промяна на чл. 176в, ал. 4 и ал. 16 – обезпечения за потребление на течни горива;
-Други санкции за нарушение на ЗДДС;
2. Други важни въпроси и практика по ЗДДС
3. Отговори на въпроси – текущи и предварително зададени на имейлЖелателно е да зададете въпросите си предварително на наш имейл.
Може да се регистрирате директно от нашия сайт www.magisterdixit.net – след програмата на семинара има електронна форма за регистрация или да изпратите мейл на magisterd@abv.bg
с Вашето име, данните на фирмата за издаване на фактура и тел. и e-mail за връзка.
В рамките на 24ч. ще получите отговор – потвърждение и проформа фактура.

За контакт:
тел. 08888 07 911 е–mail: magisterd@abv.bg www.magisterdixit.net
Денислава Рускова

Цени :
150лв. без ддс за един участник
За участвали в предишни наши семинари 140лв. без ддс за участник
Цените са крайни и не се начислява ддс

Обучението е присъствено и включва:
лекции 9,30 – 13.00ч., вода, кафе пауза, подробен материал в електронен вид изпратен на Вашия имейл., химикалки и листа за писане.
Местата са лимитирани и ще се запълват по реда на плащане, а не на записване. За валидно записване се смята това, за което има постъпило плащане в определения ценови срок.

Фактурите се изпращат на посочения при регистрацията електронен адрес.

Краен срок за записване и плащане при наличие на места 29.01.2022г.


Обратно