24.02.2024 г.
<b>Промените в ЗДДС – 2024. Важни въпроси и практика по ЗДДС- онлайн</b>
 • адв. Росен Русков
 • 27.02.2024

Промените в ЗДДС – 2024. Важни въпроси и практика по ЗДДС- онлайн

Практически казуси и отговори на въпроси<b>Регистър на заетостта и единен електронен трудов запис,работно време, извънреден труд, специална закрила - онлайн</b>
 • Теодора Дичева
 • 29.02.2024

Регистър на заетостта и единен електронен трудов запис,работно време, извънреден труд, специална закрила - онлайн

Електронните трудови книжки, работно време,специална закрила,всичко най-важно за извънреден труд


<b>Счетоводно отчитане и данъчно третиране по ЗКПО на фотоволтаични централи - онлайн</b>
 • Димитър Войнов
 • 19.03.2024

Счетоводно отчитане и данъчно третиране по ЗКПО на фотоволтаични централи - онлайн

Важни моменти и данъчна практика


<b>Сделките с недвижими имоти и данъчното им третиране по ЗДДС - онлайн</b>
 • адв. Росен Русков
 • 20.03.2024

Сделките с недвижими имоти и данъчното им третиране по ЗДДС - онлайн

Практически въпроси за избягване на финансови грешки


<b>ПОПЪЛВАНЕ НА ГДД за 2023г. Формиране на окончателен осигурителен доход.Задължения за подаване на ГДД от чуждестранни лица - онлайн</b>
 • адв. Зорница Димитрова
 • 21.03.2024

ПОПЪЛВАНЕ НА ГДД за 2023г. Формиране на окончателен осигурителен доход.Задължения за подаване на ГДД от чуждестранни лица - онлайн

Нови моменти при попълване на годишната данъчна декларация за 2023 г.


<b>Актуални казуси и практика при командироване в страната и чужбина - онлайн</b>
 • адв. Зорница Димитрова
 • 23.04.2024

Актуални казуси и практика при командироване в страната и чужбина - онлайн

Документиране, внасяне на данъци и осигурителни вноски върху разходите за командировка

 • »