27.05.2024 г.
<b>Промени в командироването на работници и служители. Електронни трудови досиета - онлайн</b>

Промени в командироването на работници и служители. Електронни трудови досиета - онлайн

  • Теодора Дичева
  • 06.06.2023

Онлайн обучение на 06.06.2023г.

Трудово законодателство 2023
Промени в командироването на работници и служители
Електронни трудови досиета
Актуални въпроси и практика
Лектор: Теодора Дичева

начало 9,30 – 13ч.
Онлайн през zoom.us


Обучението е насочено към счетоводители, ръководители и специалисти в отдел "Човешки ресурси", ръководители отдел ТРЗ и Личен състав, управители и собственици на фирми, юристи и всички, които искат да научат повече за спецификата на трудовите отношения и актуалните промени в трудовото законодателство

Теми:
1. Промени в наредбата за командироването на работници и служители

дневни пари;пътни пари;квартирни пари;кръг на лицата, които не се считат командировани;
облекчаване на административните изисквания при командироване;
прецизиране на правилата за отчетност и контрол върху разходването на командировъчни пари; други важни моменти
2. Електронни трудови досиета - основни законови изисквания при въвеждането на електронни трудови досиета в предприятието, предвидени в Кодекса на труда.
Информационната система за създаване и съхранение на електронните документи от
трудовото досие на работниците и служителите - изисквания и ограничения в
Наредбата за вида и изискванията за създаването и съхраняването на електронни
документи в трудовото досие на работника или служителя.
Видовете електронни документи, които може да се създават и съхраняват в
електронните трудови досиета.
Съхраняване на електронните досиета и осигуряване на достъп до тях на
контролните органи на Инспекцията по труда и на работниците и служителите
3. Специална закрила на работниците и служителите при прекратяване на трудовото правоотношение.
4. Законови задължения на работниците и връзката на задълженията на работника с ангажирането на дисциплинарна отговорност при неизпълнение. Законови задължения на работодателите и ангажирането на административнонаказателна отговорност при неизпълнението им.
4.Отговори на въпроси.


Желателно е да зададете предварително въпроси на наш имейл. Въпроси могат да се задават и по време на семинара с директно включване или през чата.
Информация за лектора: г - жа Теодора Дичева е юрист. Завършила е ЮФ на СУ „Св. Климент Охридски". Автор е на многобройни коментари, книги, сборници и наръчници в областта на трудовото законодателство с приоритет в областта на практическото прилагане на трудовото законодателство и инспектирането на труда.
От 1998 година работи в ИА ГИТ като част от Правната дирекция, а от 2008г. до август 2019г. е директор на дирекция "Правно осигуряване на инспекционната дейност" в ИА " Главна инспекция по труда". Водещ лектор на много семинари и обучения по проблемите на трудовото право.

ЗА КОНТАКТИ И ЗАПИСВАНЕ:
тел. 08888 07 911 е–mail: domestics@abv.bg или magisterd@abv.bg Денислава Рускова

Може да се регистрирате директно от нашия сайт www.domestics-bg.com
( или от партньорския ни сайт www.magisterdixit.net )– след програмата на семинара има електронна форма за регистрация или да изпратите мейл на domestics@abv.bg
с Вашето име, данните на фирмата за издаване на фактура и тел. и e-mail за връзка.
В рамките на 24ч. ще получите отговор – потвърждение и проформа фактура.

По – ниска цена от 120лв. без ддс при записване и плащане до 19.05.2023г.

Цени:
140лв. без ддс за един участник
За участвали в предишни наши семинари 130лв. без ддс за участник

Закупуване на ОНЛАЙН участие за втори и следващ представител от една фирма 70лв. без ддс за един участник
(Върху тази цена отстъпки не се прилагат)

Цените са крайни и не се начислява ддс

Онлайн обучението включва:
лекции 4 уч. часа от 09,30 – 13.00ч., почивка, презентация в електронен вид

Семинарът се провежда в реално време и не се предоставя запис. Ще получите линк към zoom.us ден преди събитието, подробен материал и упътване за участие в семинара. С една идентификация може да се участва само на едно устройство! Изписвайте името си при влизането в zoom (което сте посочили при записването за семинара), за да бъдете допуснати до семинара. Ангажимент на всеки участник е да се запознае с платформата и работата с нея предварително, да изпробва устройството, от което ще участва, като се убеди, че има работеща аудио система и надеждна интернет връзка. Наличието на камера не е задължително.

Фактурите и линк за участие се изпращат на посочения при записването електронен адрес.


Краен срок за записване и плащане е 04.06.2023г.


Обратно