28.01.2023 г.
<b>Данъчното облагане по ЗДДС през 2022 и очаквани промени 2023 - ПРИСЪСТВЕН</b>

Данъчното облагане по ЗДДС през 2022 и очаквани промени 2023 - ПРИСЪСТВЕН

  • адв. Росен Русков
  • 02.12.2022

Присъствено обучение на 02.12. 2022г. на тема:

Данъчното облагане по ЗДДС през 2022 и очаквани промени 2023
Лектор: адв. Росен Русков
Начало: 09,30ч – 13,00ч.
Гр. София, Хотел Хемус бул. Черни връх

Теми:
1. Обзор на най – важните промени в ЗДДС и ППЗДДС през 2022 г
– Закона за изменение и допълнение на Закона за държавния бюджет на Република България за 2022 г., обнародван в ДВ, бр.58 от 05.07.2022 г.
– Закона за изменение и допълнение на Закона за данък върху добавената стойност, обнародван в ДВ, бр.58 от 23.07.2022 г.
– Правилника за изменение и допълнение на ППЗДДС, обнародван в ДВ, бр. 59 от 26.07.2022 г.
Ще бъдат разгледани увеличението на регистрационния праг на 100 000 лв., намалени или нулеви ддс ставки, клинични изпитвания, процедура за корекции на грешки, установени по влезли в сила ревизионни актове, възстановяване на недължимо платен данък и други.
2.Очаквани промени за 2023г.
3. Проблеми по ДДС – международна търговия, тристранни и многостранни операции и други специални случаи, свързани с практическото прилагане на ЗДДС
4.Дискусия и обсъждане на зададени въпроси, поставени от участниците в семинара.
Програмата ще бъде актуализирана при настъпили съществени промени в законодателството към датата на обучението.

Желателно е да зададете въпросите си предварително на наш имейл. Въпроси могат да се задават и по време на обучението с директно включване или през чата.
Може да се регистрирате директно от нашия сайт www.magisterdixit.net – след програмата на семинара има електронна форма за регистрация или да изпратите мейл на magisterd@abv.bg
с Вашето име, данните на фирмата за издаване на фактура и тел. и e-mail за връзка.
В рамките на 24ч. ще получите отговор – потвърждение и проформа фактура.


За контакт:
тел. 08888 07 911 е–mail: magisterd@abv.bg www.magisterdixit.net
Денислава РусковаЦени
150лв. без ддс за един участник
За участвали в предишни наши семинари 140лв. без ддсза участник


Обучението включва:
лекции 9,30 – 13.00ч., кафе пауза, подробен материал в електронен вид изпратен на Вашия имейл., химикалка и листа за писане
Местата са лимитирани и ще се запълват по реда на плащане, а не на записване. За валидно записване се смята това, за което има постъпило плащане в определения ценови срок.

Фактурите се изпращат на посочения при регистрацията електронен адрес.
Срок за записване и плащане 29.11.2022г.


Обратно