24.02.2024 г.
<b>Данъчното облагане по ЗДДС през 2022 и очаквани промени 2023 - онлайн</b>

Данъчното облагане по ЗДДС през 2022 и очаквани промени 2023 - онлайн

  • адв. Росен Русков
  • 16.12.2022

Онлайн обучение на 16.12. 2022г. на тема:

Данъчното облагане по ЗДДС през 2022 и очаквани промени 2023
Лектор: адв. Росен Русков
Начало: 09,30ч – 13,00ч.
Онлайн през zoom.us

Теми:
1. Обзор на най – важните промени в ЗДДС и ППЗДДС през 2022 г
– Закона за изменение и допълнение на Закона за държавния бюджет на Република България за 2022 г., обнародван в ДВ, бр.58 от 05.07.2022 г.
– Закона за изменение и допълнение на Закона за данък върху добавената стойност, обнародван в ДВ, бр.58 от 23.07.2022 г.
– Правилника за изменение и допълнение на ППЗДДС, обнародван в ДВ, бр. 59 от 26.07.2022 г.
Ще бъдат разгледани увеличението на регистрационния праг на 100 000 лв., намалени или нулеви ддс ставки, клинични изпитвания, процедура за корекции на грешки, установени по влезли в сила ревизионни актове, възстановяване на недължимо платен данък и други.
2.Очаквани промени за 2023г.
3. Проблеми по ДДС – международна търговия, тристранни и многостранни операции и други специални случаи, свързани с практическото прилагане на ЗДДС
4.Дискусия и обсъждане на зададени въпроси, поставени от участниците в семинара.
Програмата ще бъде актуализирана при настъпили съществени промени в законодателството към датата на обучението.


Желателно е да зададете въпросите си предварително на наш имейл. Въпроси могат да се задават и по време на обучението с директно включване или през чата.
Може да се регистрирате директно от нашия сайт www.magisterdixit.net – след програмата на семинара има електронна форма за регистрация или да изпратите мейл на magisterd@abv.bg
с Вашето име, данните на фирмата за издаване на фактура и тел. и e-mail за връзка.
В рамките на 24ч. ще получите отговор – потвърждение и проформа фактура.


За контакт:
тел. 08888 07 911 е–mail: magisterd@abv.bg www.magisterdixit.net
Денислава Рускова


Цени:
140лв. без ддс за един участник
За участвали в предишни наши семинари 130лв. без ддс за участник

------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Закупуване на участие за втори и следващ представител от една фирма 70лв. без ддс за един участник
(Върху тази цена отстъпки не се прилагат.)

Цените са крайни и не се начислява ддс

Обучението включва:
лекции 9,30 – 13.00ч., почивка, подробен материал в електронен вид изпратен на Вашия имейл.

Онлайн семинарът се провежда в реално време и не се предоставя запис. Ще получите линк към zoom.us ден преди събитието, подробен материал и упътване за участие в семинара. С една идентификация може да се участва само на едно устройство! Изписвайте името си в zoom (което сте посочили при регистрацията за семинара), за да бъдете допуснати до семинара. Ангажимент на всеки участник е да се запознае с платформата и работата с нея предварително, да изпробва устройството, от което ще участва, като се убеди, че има работеща аудио система и надеждна интернет връзка. Наличието на камера не е задължително.
Фактурите и линк за участие се изпращат на посочения при регистрацията електронен адрес.

Срок за записване и плащане 15.12.2022г.


Обратно