12.08.2022 г.
<b>Корекция на счетоводни и данъчни грешки по ЗКПО - онлайн и присъствен</b>

Корекция на счетоводни и данъчни грешки по ЗКПО - онлайн и присъствен

  • Димитър Войнов
  • 16.09.2022

обучение на 16.09.2022г.на тема:
онлайн и присъствен вариант
Корекция на счетоводни и данъчни грешки по ЗКПО

Лектор: Димитър Войнов
Начало: 09,30ч – 13,00ч.
Присъствено в хотел Хемус, София
Онлайн през zoom.us

Теми:
Видове грешки, в зависимост от съществото им:
• Счетоводни грешки (съществени и несъществени);
• Данъчни грешки;
Видове грешки, в зависимост от момента на установяването им:
• Грешки за предходната година, установени до 30 септември на следващата година;
• Грешки, установени през останалото време;
Счетоводно отчитане на грешките съгласно:
• Националните счетоводни стандарти;
• Международните счетоводни стандарти;
Данъчно третиране на грешките по ЗКПО:
• Коригиране на данъчния финансов резултат и корпоративния данък за предходните години;
• Данъчно третиране на данъчните временни разлики;
Данъчно третиране на грешки, свързани с:
• Данъчни амортизируеми активи;
• Данъчни временни разлики;
• Преизчисляване при данъчна загуба;
• Данъчни грешки;
• Грешки, установени при данъчен контрол;
Уведомяване на НАП при откриване на грешка:
• Подаване на коригираща данъчна декларация до 30 септември
• Подаване на писмо в НАП

Може да се регистрирате директно от нашия сайт – след програмата на семинара има електронна форма за регистрация или да изпратите мейл на domestics@abv.bg
с Вашето име, данните на фирмата за издаване на фактура и тел. и e-mail за връзка.
В рамките на 24ч. ще получите отговор – потвърждение и проформа фактура.

За контакт:
тел. 08888 07 911 е–mail: domestics@abv.bg
Денислава Рускова
-----------------------------------
ПРЕФЕРЕНЦИАЛНА ЦЕНА присъствен и онлайн вариант 100лв. без ддс ЗА ЗАПИСВАНЕ И ПЛАЩАНЕ от 21.07.2022г. до 26.08.2022г

Цени присъствен и онлайн вариант след 26.08.2022г.
140лв. без ддс за един участник
За участвали в предишни наши семинари 130лв. без ддс за участник

Закупуване на ОНЛАЙН участие за втори и следващ представител от една фирма 60лв. без ддс за един участник
(Върху тази цена отстъпки не се прилагат. Цената важи само за онлайн участници)
Цените са крайни и не се начислява ддс


Обучението включва:
лекции 9,30 – 13.00ч., презентация в електронен вид изпратена на Вашия имейл
Местата за присъствено участие са лимитирани и ще се запълват по реда на плащане, а не на записване. За валидно записване се смята това, за което има постъпило плащане в определения ценови срок. Ще има осигурени вода, листа за писане и химикалки за присъстващите.

Онлайн семинарът се провежда в реално време и не се предоставя запис. Ще получите линк към zoom.us един ден преди събитието, презентация и упътване за участие в семинара. С една идентификация може да се участва само на едно устройство! Изписвайте името си при влизане в zoom (което сте посочили при записването за семинара), за да бъдете допуснати до него. Ангажимент на всеки участник е да се запознае с платформата и работата с нея предварително, да изпробва устройството, от което ще участва, като се убеди, че има работеща аудио система и надеждна интернет връзка. Наличието на камера не е задължително.

Фактурите и линк за участие се изпращат на посочения при регистрацията електронен адрес.

Краен срок за записване и плащане 14.09.2022г. при наличие на места


ОбратноРегистрация за семинарa