18.04.2024 г.
<b>Регистър на заетостта и единен електронен трудов запис,работно време, извънреден труд, специална закрила - онлайн</b>

Регистър на заетостта и единен електронен трудов запис,работно време, извънреден труд, специална закрила - онлайн

  • Теодора Дичева
  • 29.02.2024

Онлайн обучение на 29.02.2024г.

Регистър на заетостта и единен електронен трудов запис
Работно време, извънреден труд, специална закрила

Лектор: Теодора Дичева

начало 9,30 – 13ч.
Онлайн през zoom.us


Обучението е насочено към счетоводители, ръководители и специалисти в отдел "Човешки ресурси", ръководители отдел ТРЗ и Личен състав, управители и собственици на фирми, юристи и всички, които искат да научат повече за спецификата на трудовите отношения и актуалните промени в трудовото законодателство

Теми:

1. Регистър на заетостта и единен електронен трудов запис (Електронните трудови книжки):
- Промените в трудовото законодателство, които регламентират въвеждането на регистър на заетостта и единен електронен трудов запис, които ще заменят хартиените трудови книжки.
- Какво предвижда Кодекса на труда за електронния трудов запис и за дигитализирането на трудовите книжки на работниците и служителите и за държавните служители.
- Кога влиза в сила закона за работодателите и за органите по назначаване в държавната администрация;
2. Видовете работно време, които могат да се договорят в трудов договор или установят едностранно от работодателя с негова заповед:
- нормално работно време – особености при договарянето на законоустановено работно време. Къде е определено разпределението на работно време при договорен 8-часов работен ден и пълно работно време.,
- намалено работно време, което се установява в трудовия договор. Процедура за определяне на работни места, за които се установява намалено работно време. Намалено работно време за непълнолетните работници и служители.
- непълно работно време, което се договаря в трудовия договор или се установява едностранно от работодателя. Предимства и ограничения за работодателите при ползване на тази правна форма.
- работно време с променливи граници (гъвкаво работно време), което се установява едностранно от работодателя, в полза на работниците и служителите – въвеждане на едната или двете законови възможности за гъвкаво работно време.
- разпокъсано работно време, което се установява едностранно от работодателя – рядко ползвана възможност, свързана с множество законови ограничения.
- ненормирано работно време, което се установява едностранно от работодателя за някой длъжности в предприятието. Предимства и ограничения за работодателите, установили ненормирано работно време.
- установяване на дежурство и договаряне на време на разположение – новите възможности и ограничения, въведени за тези две правни форми, след регламентирането им в Наредбата за работното време, почивките и отпуските.
- подневно и сумираното отчитане на работното време – въвеждане на сумирано отчитане на работното време, особености и законови възможности за нормирне на труда при изготвяне на предварителните графици за работа. Как се изчислява нормата на продължителност на работното време при пълно, намалено работно време и при сключен трудов договор само за работа през нощта. Как работещите на сумирано отчитане на работното време ползват отпуски, разрешавани и ползвани в работни и календарни дни. Заплащане на извънреден труд при сумирано отчитане на работното време.
3 . Специална закрила на работниците и служителите при прекратяване на труовото правоотношение:
- Специална закрила на трудоустроените лица, по време на съществуване и при прекратяване на трудовото правоотношение;
- Специална закрила на бременните, жените в напреднал етап на лечение ин-витро и на майките на деца до 3 -годишна възраст при уволнение;
- Специална закрила на другите категории работници и служители при прекратяване на трудовото правоотношение;
- Възможности за прилагане на чл. 235, ал.1, т. 9 от КТ и чл. 327, ал.1, т 1 от КТ при прекратяване на трудовото правоотношение и необходимостта да се спази задължението от страна на работодателя на изпълнението на предписанията на здравните органи (ТЕЛК, ЛКК, личен лекар) за трудоустрояване.
4. Всичко най-важно за извънреден труд:
- възможности за възлагане на извънреден труд от работодателя.
- отказ за полагане на извънреден труд – кой и в какви случаи има право да откаже полагането на извънреден труд;
- кои категории работници и служители могат да полагат извънреден труд с тяхно съгласие за полагане на извънреден труд;
- къде се отчита полагането на извънреден труд. Възможности за отчитане на извънредния труд пред Инспекцията по труда;
Отговори на въпроси


Желателно е да зададете предварително въпроси на наш имейл. Въпроси могат да се задават и по време на семинара с директно включване или през чата.
Информация за лектора: г - жа Теодора Дичева е юрист. Завършила е ЮФ на СУ „Св. Климент Охридски". Автор е на многобройни коментари, книги, сборници и наръчници в областта на трудовото законодателство с приоритет в областта на практическото прилагане на трудовото законодателство и инспектирането на труда.
От 1998 година работи в ИА ГИТ като част от Правната дирекция, а от 2008г. до август 2019г. е директор на дирекция "Правно осигуряване на инспекционната дейност" в ИА " Главна инспекция по труда". Водещ лектор на много семинари и обучения по проблемите на трудовото право.

ЗА КОНТАКТИ И ЗАПИСВАНЕ:
тел. 08888 07 911 е–mail: domestics@abv.bg или magisterd@abv.bg Денислава Рускова

Може да се регистрирате директно от нашия сайт www.domestics-bg.com
(или от партньорския ни сайт www.magisterdixit.net )– след програмата на семинара има електронна форма за регистрация или да изпратите мейл на domestics@abv.bg
с Вашето име, данните на фирмата за издаване на фактура и тел. и e-mail за връзка.
В рамките на 24ч. ще получите отговор – потвърждение и проформа фактура.

ЦЕНА 130лв. без ддс при записване и плащне до 19.02.2024г.

Цени:
150лв. без ддс за един участник
За участвали в предишни наши семинари 140лв. без ддс за участник

Закупуване на ОНЛАЙН участие за втори и следващ представител от една фирма 80лв. без ддс за един участник
(Върху тази цена отстъпки не се прилагат)
Цените са крайни и не се начислява ддс

Онлайн обучението включва:
лекции 4 уч. часа от 09,30 – 13.00ч., почивка, презентация в електронен вид

Семинарът се провежда в реално време и не се предоставя запис.
Ще получите линк към zoom.us ден преди събитието, подробен материал и упътване за участие в семинара. С една идентификация може да се участва само на едно устройство! Изписвайте името си при влизането в zoom (което сте посочили при записването за семинара), за да бъдете допуснати до семинара. Ангажимент на всеки участник е да се запознае с платформата и работата с нея предварително, да изпробва устройството, от което ще участва, като се убеди, че има работеща аудио система и надеждна интернет връзка. Наличието на камера не е задължително.

Фактурите и линк за участие се изпращат на посочения при записването електронен адрес.


Краен срок за записване и плащане е 27.02.2024г.


Обратно