24.02.2024 г.
<b>Промените в ЗДДС – 2024. Важни въпроси и практика по ЗДДС- онлайн</b>

Промените в ЗДДС – 2024. Важни въпроси и практика по ЗДДС- онлайн

  • адв. Росен Русков
  • 27.02.2024

Онлайн обучение на 27.02.2024г.

ЗДДС – промени 2024г.
Важни въпроси и практика по ЗДДС
Лектор: адв. Росен Русков

Начало 9.30 – 13.00ч.
Онлайн през zoom.us

Теми:
1. Промени в ЗДДС за 2024г.
-Увеличение на регистрационния праг от 01.01.2025 г.;
-Фискален бон в търговски обект, издаван по електронен път - чл. 118, ал. 21 ЗДДС;увеличаване глобите за неиздаване на „касова бележка” – чл. 185 ЗДДС;
Предвижда се глоба за недеклариране на „касови наличности”
-Удължаване срокът на действие на 9% ДДС ставка за „ресторантьори” до 31.12.2024 г. и срокът на 9% ДДС ставка за „туроператори” и „фитнеси” до 30 юни 2024 г.; удължава се срокът на действие на „0” ставка за хляб и брашно до 30 юни 2024 г.;
-Цялостно преформулиране на чл. 80, ал. 2 ЗДДС – неизвършване на корекции на приспаднат ДК при брак, липси и т.н.;
-Допълнения към чл. 102 ЗДДС, относно фактуриране на доставки, извършени преди регистрация по ДДС, по които се дължи ДДС от доставчика;
-Внасяне на ДДС при митнически внос на стоки;
Внасяне на ДДС от митнически посредник
Внасяне на ДДС чрез ПОС терминал чл. 90, ал. 1 ЗДДС;
Документиране на платен ДДС при внос – чл. 71, т. 3 ЗДДС;
Отсрочено плащане на ДДС при централизирано оформяне на внос –
чл. 57е - 57з;
-Произнасяне на НАП по искане за корекция на данъчна основа по чл. 126б ЗДДС;
-Чл. 26, ал. 7 ЗДДС – разширяване на обхвата на данъчната основа за облагане при лично потребление;
-Промяна на чл. 176в, ал. 4 и ал. 16 – обезпечения за потребление на течни горива;
-Други санкции за нарушение на ЗДДС;
2. Други важни въпроси и практика по ЗДДС
3. Отговори на въпроси – текущи и предварително зададени на имейл


Може да се регистрирате директно от нашия сайт – след програмата на семинара има електронна форма за регистрация или да изпратите мейл на magisterd@abv.bg с Вашето име, данните на фирмата за издаване на фактура и тел. и e-mail за връзка.
В рамките на 24ч. ще получите отговор – потвърждение и проформа фактура с информация за плащането.

За контакт: тел. 08888 07 911 е–mail: magisterd@abv.bg
www.magisterdixit.net Денислава Рускова
---------------------------------------------------------------------------------------------------------


Цени:
150лв. без ддс за един участник
За участвали в предишни наши семинари 140лв. без ддс за участник

------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Закупуване на ОНЛАЙН участие за втори и следващ представител от една фирма 90лв. без ддс за един участник
Върху тази цена отстъпки не се прилагат.

Цените са крайни и не се начислява ддс.

Обучението включва:
лекции 9,30 – 13.00ч., почивка, подробен материал в електронен вид изпратен на Вашия имейл.

Онлайн семинарът се провежда в реално време и не се предоставя запис. Ще получите линк към zoom.us ден преди събитието, подробен материал и упътване за участие в семинара. С една идентификация може да се участва само на едно устройство! Изписвайте името си в zoom (което сте посочили при регистрацията за семинара), за да бъдете допуснати до семинара. Ангажимент на всеки участник е да се запознае с платформата и работата с нея предварително, да изпробва устройството, от което ще участва, като се убеди, че има работеща аудио система и надеждна интернет връзка. Наличието на камера не е задължително.
Фактурите и линк за участие се изпращат на посочения при регистрацията електронен адрес.
Срок за записване и плащане 23.02.2024г.


ОбратноРегистрация за семинарa