24.02.2024 г.
<b>Обзор на най – важното от ЗДДС - 2023г. Промените за 2024г. - онлайн</b>

Обзор на най – важното от ЗДДС - 2023г. Промените за 2024г. - онлайн

  • адв. Росен Русков
  • 15.12.2023

Онлайн обучение на 15.12.2023г. :

Обзор на най – важното от ЗДДС - 2023г.
Деклариране касова наличност, плащания в брой, ДОПК
Промените за 2024г.
Лектор: адв. Росен Русков

Начало 9.30 – 13.00ч. онлайн през zoom.us

Теми:
1. Промени в ЗДДС – деклариране касова наличност
задължени лица,данни, подлежащи на деклариране, декларации, срокове
2.Промени в Закона за местните данъци и такси, във връзка с промени в ЗДДС
3.Промени ППЗДДС - ДВ 55 от 27 юни 2023 г.;
4. Промени в Закона за ограничаване на плащанията в брой;
дивиденти; трудови възнаграждения; санкции;
5. Промени в ДОПК
Предварително деклариране на ВОД, ВОП, внос и вътрешни сделки със стоки с висок фискален риск – сериозни санкции при неспазване;
Проверки при сделки с недвижими имоти и МПС, сериозни санкции при неспазване;
Погасяване по давност на лихви за публични вземания;
Промяна на оценката на активи, подлежащи на обезпечение от НАП;
Нова Глава 21а относно разплащане с публични средства, сериозни санкции при неспазване;
6.Промени на Закона за акцизите и данъчните складове – някои акценти;
7.Промени в ЗДДС за 2024г.( съобразно състоянието на законодателството към 15.12.2023г. )
7. Отговори на въпроси

При настъпили промени в законодателството към датата на семинара, темите ще бъдат актуализирани.

Може да се регистрирате директно от нашия сайт – след програмата на семинара има електронна форма за регистрация или да изпратите мейл на magisterd@abv.bg с Вашето име, данните на фирмата за издаване на фактура и тел. и e-mail за връзка.
В рамките на 24ч. ще получите отговор – потвърждение и проформа фактура с информация за плащането.

За контакт: тел. 08888 07 911 е–mail: magisterd@abv.bg
www.magisterdixit.net Денислава Рускова
---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Цени:
150лв. без ддс за един участник
За участвали в предишни наши семинари 140лв. без ддсза участник

------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Закупуване на ОНЛАЙН участие за втори и следващ представител от една фирма 80лв. без ддс за един участник
Върху тази цена отстъпки не се прилагат.

Цените са крайни и не се начислява ддс

Обучението включва:
лекции 9,30 – 13.00ч., почивка, подробен материал в електронен вид изпратен на Вашия имейл.

Онлайн семинарът се провежда в реално време и не се предоставя запис.
Ще получите линк към zoom.us ден преди събитието, подробен материал и упътване за участие в семинара. С една идентификация може да се участва само на едно устройство! Изписвайте името си в zoom (което сте посочили при регистрацията за семинара), за да бъдете допуснати до семинара. Ангажимент на всеки участник е да се запознае с платформата и работата с нея предварително, да изпробва устройството, от което ще участва, като се убеди, че има работеща аудио система и надеждна интернет връзка. Наличието на камера не е задължително.

Фактурите и линк за участие се изпращат на посочения при регистрацията електронен адрес.

Срок за записване и плащане 13.12.2023г.


Обратно