24.02.2024 г.
<b>ФОРМИРАНЕ НА ГОДИШНА ДАНЪЧНА ОСНОВА ЗА ДОХОДИТЕ ОТ ТРУДОВИ ПРАВООТНОШЕНИЯ. ПОЛЗВАНЕ НА ДАНЪЧНОТО ОБЛЕКЧЕНИЕ - онлайн</b>

ФОРМИРАНЕ НА ГОДИШНА ДАНЪЧНА ОСНОВА ЗА ДОХОДИТЕ ОТ ТРУДОВИ ПРАВООТНОШЕНИЯ. ПОЛЗВАНЕ НА ДАНЪЧНОТО ОБЛЕКЧЕНИЕ - онлайн

  • адв. Зорница Димитрова
  • 19.12.2023

Онлайн обучение на 19.12. 2023г. на тема:

ФОРМИРАНЕ НА ГОДИШНА ДАНЪЧНА ОСНОВА ЗА ДОХОДИТЕ ОТ ТРУДОВИ ПРАВООТНОШЕНИЯ.
ПОЛЗВАНЕ НА ДАНЪЧНОТО ОБЛЕКЧЕНИE ЧРЕЗ РАБОТОДАТЕЛЯ.
ПОПЪЛВАНЕ НА СПРАВКАТА ПО ЧЛ. 73, АЛ. 6 ОТ ЗДДФЛ.

Лектор: адв. Зорница Димитрова
експерт по данъчно и осигурително право

Начало: 09,30ч. – 13,00ч.
Онлайн през zoom.us

Теми:

1. Работодателят като лице, задължено да изчислява годишна данъчна основа.
2. На кои работници се определя годишна данъчна основа.
3. Ползване на данъчни облекчения чрез работодателя. Необходими документи.
• Ползване на данъчните облекчения чрез месечната данъчна основа за доходи от трудови правоотношения.
• Механизъм на приспадане на данъка при формиране на годишната данъчна основа.
4. Попълване на справката по чл. 76, ал. 6 от ЗДДФЛ.
5. Деклариране на необлагаемите доходи.
6. Отговори на въпроси ( въпроси могат да се изпращат и предварително)


Може да се регистрирате директно от нашия сайт – след програмата на семинара има електронна форма за регистрация или да изпратите мейл на domestics@abv.bg или magisterd@abv.bg
с Вашето име, данните на фирмата за издаване на фактура и тел. и e-mail за връзка.
В рамките на 24ч. ще получите отговор – потвърждение и проформа фактура.

За контакт:
тел. 08888 07 911 е–mail: domestics@abv.bg magisterd@abv.bg
Денислава Рускова


Цени:
150лв. без ддс за един участник
За участвали в предишни наши семинари 140лв. без ддс за участник
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Закупуване на онлайн участие за втори и следващ представител от една фирма
80лв. без ддс за един участник.
(Върху тази цена отстъпки не се прилагат.)

Цените са крайни и не се начислява ддс

Обучението включва:
лекции 09.30ч.- 13,00ч.,почивка, презентация в електронен вид изпратена на Вашия имейл.

Онлайн семинарът се провежда в реално време и не се предоставя запис. Ще получите линк към zoom.us ден преди събитието, презентация и упътване за участие в семинара. С една идентификация може да се участва само на едно устройство! Изписвайте името си при влизане в zoom (което сте посочили при регистрацията за семинара), за да бъдете допуснати до семинара. Ангажимент на всеки участник е да се запознае с платформата и работата с нея предварително, да изпробва устройството, от което ще участва, като се убеди, че има работеща аудио система и надеждна интернет връзка. Наличието на камера не е задължително.

Фактурите и линк за участие се изпращат на посочения при регистрацията електронен адрес.

Краен срок за записване и превеждане на таксата 15.12.2023г.


Обратно