27.05.2024 г.
<b>Преглед на промените в трудовото законодателство – 2023 Електронен трудов запис, електронно трудово досие, работа от разстояние - онлайн</b>

Преглед на промените в трудовото законодателство – 2023 Електронен трудов запис, електронно трудово досие, работа от разстояние - онлайн

  • Теодора Дичева
  • 20.12.2023

Онлайн обучение на 20.12.2023г.

Преглед на промените в трудовото законодателство – 2023
Електронен трудов запис, електронно трудово досие, работа от разстояние
Задължения на работодателите в началото на 2024г. по КТ, ЗЗБУТ, НРВПО, Наредба за трудоустрояването и ЗХУ

Лектор: Теодора Дичева

начало 9,30 – 13ч.

Онлайн през zoom.us

Обучението е насочено към счетоводители, ръководители и специалисти в отдел "Човешки ресурси", ръководители отдел ТРЗ и Личен състав, управители и собственици на фирми, юристи и всички, които искат да научат повече за спецификата на трудовите отношения и актуалните промени в трудовото законодателство

Теми:
1. Регистър на заетостта и единен електронен трудов запис:
Промените в трудовото законодателство, които регламентират въвеждането на регистър на заетостта и единен електронен трудов запис, които ще заменят хартиените трудови книжки.
2. Електронно трудово досие - основни законови изисквания при въвеждането на електронни трудови досиета в предприятието. Изисквания към работодателя във връзка с изготвянето и съхраняването на електронните документи в електронното трудово досие.
3. Промени в Кодекса на труда, касаещи работа от разстояние – новите моменти и основни изисквания, които не са променени, но са от особена важност за всеки работодател който има или планира да наеме работници в home office. Новите изискванията към работното място, които да осигурят здравословни и безопасни условия на труд и промените в Закона за здравословните и безопасни условия на труд, които да гарантират правото на БЗР на работещите от дома. Допълнението на легалната дефиниция на „работно място“ в §1, т. 4 от ДР на КТ. Гарантиране на „правото на изключване“ на работниците и договаряне на изключения в КТД или индивидуален трудов договор. Нов и съществуващ от преди промените ред за отчитане на работното време. Изисквания за предоставяне на информация на работниците и служителите при използването на алгоритмичното управление (и т.нар. изкуствен интелект) при организирането на работата и новото задължение на работодателите да създадат възможност на работниците да се поискат преразглеждане от човек на взетите автоматизирани решения, когато се засягат техните права. Новите легални дефиниции за „Информационна система за алгоритмично управление“ и на „Автоматизирана система за отчитане на работното време“.
4. Изплащане на трудовите възнаграждения по банков път: Как промените от м. септември 2023 г. в Кодекса на труда задължиха работодателите с нает персонал със 100 или над 100 човека да изплащат заплатите по банков път - в банки в страната.
5. Задължения на работодателите в началото на 2024 годината: задължения по Кодекса на труда, Закона за здравословните и безопасни условия на труд, Наредбата за работното време, почивките и отпуските, Наредба за трудоустрояването и Закона за хората с увреждания


Желателно е да зададете предварително въпроси на наш имейл. Въпроси могат да се задават и по време на семинара с директно включване или през чата.
Информация за лектора: г - жа Теодора Дичева е юрист. Завършила е ЮФ на СУ „Св. Климент Охридски". Автор е на многобройни коментари, книги, сборници и наръчници в областта на трудовото законодателство с приоритет в областта на практическото прилагане на трудовото законодателство и инспектирането на труда.
От 1998 година работи в ИА ГИТ като част от Правната дирекция, а от 2008г. до август 2019г. е директор на дирекция "Правно осигуряване на инспекционната дейност" в ИА " Главна инспекция по труда". Водещ лектор на много семинари и обучения по проблемите на трудовото право.

ЗА КОНТАКТИ И ЗАПИСВАНЕ:
тел. 08888 07 911 е–mail: domestics@abv.bg или magisterd@abv.bg Денислава Рускова


Може да се регистрирате директно от нашия сайт www.domestics-bg.com
(или от партньорския ни сайт www.magisterdixit.net )– след програмата на семинара има електронна форма за регистрация или да изпратите мейл на domestics@abv.bg
с Вашето име, данните на фирмата за издаване на фактура и тел. и e-mail за връзка.
В рамките на 24ч. ще получите отговор – потвърждение и проформа фактура.


Цени:
150лв. без ддс за един участник
За участвали в предишни наши семинари 140лв. без ддс за участник

Закупуване на ОНЛАЙН участие за втори и следващ представител от една фирма 80лв. без ддс за един участник
(Върху тази цена отстъпки не се прилагат)
Цените са крайни и не се начислява ддс

Онлайн обучението включва:
лекции 4 уч. часа от 09,30 – 13.00ч., почивка, презентация в електронен вид

Семинарът се провежда в реално време и не се предоставя запис. Ще получите линк към zoom.us ден преди събитието, подробен материал и упътване за участие в семинара. С една идентификация може да се участва само на едно устройство! Изписвайте името си при влизането в zoom (което сте посочили при записването за семинара), за да бъдете допуснати до семинара. Ангажимент на всеки участник е да се запознае с платформата и работата с нея предварително, да изпробва устройството, от което ще участва, като се убеди, че има работеща аудио система и надеждна интернет връзка. Наличието на камера не е задължително.

Фактурите и линк за участие се изпращат на посочения при записването електронен адрес.


Краен срок за записване и плащане е 18.12.2023г.


Обратно