30.09.2022 г.
<b>НАЙ-ЧЕСТО ДОПУСКАНИТЕ НАРУШЕНИЯ НА ЗОП от възложители и изпълнители - онлайн</b>

НАЙ-ЧЕСТО ДОПУСКАНИТЕ НАРУШЕНИЯ НА ЗОП от възложители и изпълнители - онлайн

  • адв. Милана Кривачка
  • 28.06.2022

Онлайн обучение ЗОП на 28.06.2022г.

АНАЛИЗ НА НАЙ-ЧЕСТО ДОПУСКАНИТЕ НАРУШЕНИЯ НА ЗОП
от възложители и изпълнители.
Нарушения по ЗОП при изпълнението на проекти, финансирани
със средства от Европейските структурни и инвестиционни фондове
Коментар на законопроекта за изменение на чл.116 от ЗОП и
на проекта на МРРБ на Методика за индексиране на разходите по договори, сключени при условията на ЗОП и на ПМС № 160/01.07.2016г., при инфлационни процеси


Лектор: адв. Милана Кривачка
начало 9.30ч. – 17,00ч.

Цел на обучението:

Подобряване на разбирането за нарушенията на обществените поръчки от възложители и изпълнители и как да не ги допускат.
Повишаване на професионалната компетентност, увереност и опит на отговорните длъжностни лица за правилното разбиране и прилагане на законодателството.
Даване на множество конкретни примери от различни сфери на икономиката, строителството,синтезиране и анализиране на добри и лоши практики, често допускани грешки, предизвикателства и спорни въпроси.

За кого е предназначен семинарът?

Семинарът е предназначен за възложители, изпълнители, експерти, участващи в процесите на подготовка, възлагане, изпълнение и контрол на обществени поръчки, юристи, одитори, финансови контрольори и контролни органи, ангажирани с проверка на тези процеси, външни експерти и лица, натоварени с управлението на проекти с европейско или друг вид външно финансиране, други практикуващи специалисти в областта.

Теми:
09.30 – 11.00ч. - Анализ на нарушенията при подготовката и откриването на процедурите за възлагане на обществените поръчки:
1. Нарушения при определяне на техническата спецификация;
2. Нарушения при определяне на прогнозната стойност на обществената поръчка;
3. Нарушения на правилата за определяне на реда за възлагане на обществените поръчки;
11.00 – 11.15ч. –пауза
11.15 – 13.00ч. - Анализ на нарушенията при подготовката и откриването на процедурите за възлагане на обществените поръчки:
1. Нарушения при определяне на критериите за подбор;
2. Нарушения при определяне на критериите за възлагане и методиката за оценка офертите;
3. Нарушения при предоставяне на разясненията, които водят до промяна на условията за участие в процедурата;
13.00 – 13.30 ч. – почивка
13.30 – 15.00ч. – Анализ на нарушенията при разглеждането и оценяването на офертите на участниците:
Нарушения в работата на комисията за разглеждане на офертите, които водят:
 до нарушаване на принципите на равно третиране на участниците или
 до незаконосъобразен избор на изпълнител, или
 до незаконосъобразно отстраняване на участници от процедурата.

15.00 – 15.15 ч. – пауза
15.15 – 16.45ч. – Анализ на нарушенията при сключването и изпълнението на договора за възлагане на обществената поръчка
1. Нарушения при сключването на договора за възлагане на обществената поръчка;
2. Нарушения при прекратяване на процедурата за възлагане на общ. поръчка;
3. Нарушения при изпълнението, изменението и прекратяването на договора за обществена поръчка.
4. Коментар на законопроекта за изменение на чл.116 от ЗОП и на проекта на МРРБ на Методика за индексиране на разходите по договори, сключени при условията на ЗОП и ПМС № 160/01.07.2016г., при инфлационни процеси
Свободна дискусия и отговор на конкретно поставени въпроси.

Въпросите могат да се задават предварително на имейла на който сте се регистрирали или директно по време на обучението.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЛЕКТОРА:
Милана Кривачка е магистър по право и утвърден специалист в областта на обществените поръчки, концесиите, държавната и общинска собственост, градоустройството (ЗУТ), както и гражданското и търговското право. Действащ адвокат. В продължение на 10 години тя е работила като държавен експерт в Дирекция ”Правна” на Министерския съвет и в това си качество е участвала непосредствено в изработването на проектите на всички нормативни актове, свързани с обществените поръчки, а именно ЗОП, ППЗОП, НВМОП, НУРВСОП и техните изменения. Освен това Милана Кривачка в съавторство с други специалисти в тази област е автор на обособени раздели от книги за обществените поръчки на различни издателства.
Тя е ръководител на авторския колектив, който подготвя материалите за наръчника " Процедури по обществени поръчки в България и ЕС ".

Може да се регистрирате директно от нашия сайт – след програмата на семинара има електронна форма за регистрация или да изпратите мейл на domestics@abv.bg с Вашето име, данните на фирмата за издаване на фактура и тел. и e-mail за връзка.
В рамките на 24ч. ще получите отговор – потвърждение и проформа фактура с информация за плащането.

За контакт:
тел. 08888 07 911 е–mail: domestics@abv.bg Денислава Рускова


Цени:
170лв. без ддс за един участник
За участвали в предишни наши семинари 160лв. без ддсза участник

------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Закупуване на участие за втори и следващ представител от една организация 70лв. без ддс за един участник (върху тази цена отстъпки не се прилагат)
Цените са крайни и не се начислява ддс

Онлайн обучението включва:
лекции 9,30 – 16.45ч., почивки, презентационен материал изпратен в електронен вид,
сертификат за участие в обучението

Онлайн семинарът се провежда в реално време и не се предоставя запис. Ще получите линк към zoom.us ден преди събитието, подробен материал и упътване за участие в семинара. С една идентификация може да се участва само на едно устройство! Изписвайте имената си при влизане в zoom (които сте посочили при регистрацията за семинара), за да бъдете допуснати до семинара. Ангажимент на всеки участник е да се запознае с платформата и работата с нея предварително, да изпробва устройството, от което ще участва, като се убеди, че има работеща аудио система и надеждна интернет връзка. Наличието на камера не е задължително.

Фактурите и линк за участие се изпращат на посочения при регистрацията електронен адрес.

Краен срок за записване и плащане по редовните цени 24.06.2022г.


Обратно