30.09.2022 г.
<b>Международна търговия, сделки с недвижими имоти и други специални случаи при прилагане на ЗДДС в практиката  </b>

Международна търговия, сделки с недвижими имоти и други специални случаи при прилагане на ЗДДС в практиката

  • адв. Росен Русков
  • 19.07.2022

Специализирано онлайн обучение на 19.07. 2022г. на тема:

Международна търговия, сделки с недвижими имоти и други специални случаи при прилагане на ЗДДС в практиката
Промените в ППЗДДС 2022

Лектор: адв. Росен Русков
Начало: 09,30ч – 13,00ч.

Теми:
I. ПРОБЛЕМИ ПО ДДС – международна търговия

- проблеми по документиране;
- проблеми по доказване при ревизия или при обжалване;
- небрежно оформени документи, вкл. Потвърждения за получени стоки;
- превод на представяни документи;
- представяне на документи по опис;
- авансови фактури при ВОД на стоки;
- Проблеми с тристранни и многострании операции, вкл. при износ на стоки;
- ДДС въртележки в ЕС –фиктивни ВОД от други страни на ЕС;
- „участие” на български фирми в ДДС въртележки – посредници в тристранни операции;
- ревизионни практики в България;
- Продажби на стоки, които се намират извън територията на ЕС – чл. 17, ал. 2 ЗДДС;
- Услуги по СМР и СРР в други ЕС;
- Регистрацията по чл. 97а ЗДДС;
- Данъчен статус на Северна Ирландия;
II. Практически проблеми по ДДС – сделки с недвижими имоти(НИ);
- усложнения при съсобственост;
- грешки при замяна(бартер) на имоти по чл. 130 ЗДДС, данъчна основа и данъчно събитие;
- учредяване и прехвърляне на право на строеж – освободена или облагаема доставка;
- разлика между „урегулиран поземлен имот”(УПИ) и неурегулиран имот(ПИ);
- напускане на съдружник и изплащане на дял в имоти или други активи;
- промяна на архитектурен проект при започнало строителство -увеличение на РЗП;
- надстрояване и пристрояване на „стари сгради”;
- покупка на имоти на търг по чл. 131 ЗДДС;
III. Други специални случаи:
- разлика между „корекции чрез известия по чл. 115 ЗДДС ” и „корекции чрез анулиране по чл. 116 ЗДДС”;
- корекции на грешки и промяна на данъчната основа – чл. 116 ЗДДС;
- корекции чрез анулиране на фактури при влязъл в сила ревизионен акт;
- предварителна регистрация по ДДС на чуждестранни лица, неустановени в България;
- дерегистрация и облагане с ДДС при ликвидация и несъстоятелност;
- право на данъчен кредит за лица, регистрирани по режим „в Съюза”;
- разлика между справки декларации при режим „в Съюза” и „обща ДДС регистрация”;
- на коя държава принадлежи ДДС, при режим „в Съюза”;
IV.Промените в ППЗДДС 2022 (проект с обсъждане до 29.06.22г.)
Дискусия и обсъждане на зададени въпроси, поставени от участниците в семинара.
Желателно е да зададете въпросите си предварително на наш имейл. Въпроси могат да се задават и по време на обучението с директно включване или през чата.

Може да се регистрирате директно от нашия сайт – след програмата на семинара има електронна форма за регистрация или да изпратите мейл на domestics@abv.bg
с Вашето име, данните на фирмата за издаване на фактура и тел. и e-mail за връзка.
В рамките на 24ч. ще получите отговор – потвърждение и проформа фактура.

За контакт:
тел. 08888 07 911 е–mail: magisterd@abv.bg
Денислава Рускова

Преференциална цена 100 лв. без ддс на човек при записване и плащане до 08.07.22г.

Цени след 08.07.:
130лв. без ддс за един участник
За участвали в предишни наши семинари 120лв. без ддс за участник

------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Закупуване на участие за втори и следващ представител от една фирма 60лв. без ддс за един участник (върху тази цена отстъпки не се прилагат)

Онлайн обучението включва:
лекции 9,30 – 13.00ч., почивка, подробен материал в електронен вид

Онлайн семинарът се провежда в реално време и не се предоставя запис. Ще получите линк към zoom.us ден преди събитието, подробен материал и упътване за участие в семинара. С една идентификация може да се участва само на едно устройство! Изписвайте името си в zoom (което сте посочили при регистрацията за семинара), за да бъдете допуснати до семинара. Ангажимент на всеки участник е да се запознае с платформата и работата с нея предварително, да изпробва устройството, от което ще участва, като се убеди, че има работеща аудио система и надеждна интернет връзка. Наличието на камера не е задължително.
Фактурите и линк за участие се изпращат на посочения при регистрацията електронен адрес.

Срок за записване и плащане 18.07.2022г.


Обратно