30.09.2022 г.
<b>НАРУШЕНИЯ ПО ЗОП  при изпълнението на проекти, финансирани  със средства от Европейските структурни и инвестиционни фондове </b>

НАРУШЕНИЯ ПО ЗОП при изпълнението на проекти, финансирани със средства от Европейските структурни и инвестиционни фондове

  • адв. Милана Кривачка
  • 19.05.2022

Онлайн обучение ЗОП на 19.05.2022г.

НАЙ-ЧЕСТО ДОПУСКАНИТЕ НАРУШЕНИЯ ПО ЗОП
при изпълнението на проекти, финансирани
със средства от Европейските структурни и инвестиционни фондове

Лектор: адв. Милана Кривачка

начало 9.30ч. – 17,00ч.

Теми:

09.30 – 11.00ч. - Анализ на нарушенията при подготовката и откриването на процедурите за възлагане на обществените поръчки:
1. Нарушения при определяне на техническата спецификация;
2. Нарушения при определяне на прогнозната стойност на обществената поръчка;
3. Нарушения на правилата за определяне на реда за възлагане на обществените поръчки;
11.00 – 11.15ч. –пауза

11.15 – 13.00ч. - Анализ на нарушенията при подготовката и откриването на процедурите за възлагане на обществените поръчки:
4.Нарушения при определяне на критериите за подбор;
5.Нарушения при определяне на критериите за възлагане и методиката за оценка офертите;
6.Нарушения при предоставяне на разясненията, които водят до промяна на условията за участие в процедурата;
13.00 – 13.30 ч. – почивка

13.30 – 15.00ч. – Анализ на нарушенията при разглеждането и оценяването на офертите на участниците:
Нарушения в работата на комисията за разглеждане на офертите, които водят:
 до нарушаване на принципите на равно третиране на участниците или
 до незаконосъобразен избор на изпълнител, или
 до незаконосъобразно отстраняване на участници от процедурата.
15.00 – 15.30 ч. – пауза

15.30 – 17.00ч. – Анализ на нарушенията при сключването и изпълнението на договора за възлагане на обществената поръчка
1. Нарушения при сключването на договора за възлагане на обществената поръчка;
2. Нарушения при прекратяване на процедурата за възлагане на общ. поръчка;
3. Нарушения при изпълнението, изменението и прекратяването на договора за обществена поръчка.
Свободна дискусия и отговор на конкретно поставени въпроси.
Въпросите могат да се задават предварително на имейла на който сте се регистрирали или директно по време на обучението.


ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЛЕКТОРА:
Милана Кривачка е магистър по право и утвърден специалист в областта на обществените поръчки, концесиите, държавната и общинска собственост, градоустройството (ЗУТ), както и гражданското и търговското право. Действащ адвокат. В продължение на 10 години тя е работила като държавен експерт в Дирекция ”Правна” на Министерския съвет и в това си качество е участвала непосредствено в изработването на проектите на всички нормативни актове, свързани с обществените поръчки, а именно ЗОП, ППЗОП, НВМОП, НУРВСОП и техните изменения. Освен това Милана Кривачка в съавторство с други специалисти в тази област е автор на обособени раздели от книги за обществените поръчки на различни издателства.
Милана Кривачка е автор и на много статии в областта на обществените поръчки, публикувани в различни специализирани списания.
Тя е ръководител на авторския колектив, който подготвя материалите за наръчника " Процедури по обществени поръчки в България и ЕС ".

Може да се регистрирате директно от нашия сайт www.magisterdixit.net – след програмата на семинара има електронна форма за регистрация или да изпратите мейл на magisterd@abv.bg с Вашето име, данните на фирмата за издаване на фактура и тел. и e-mail за връзка.
В рамките на 24ч. ще получите отговор – потвърждение и проформа фактура с информация за плащането.

За контакт:
тел. 08888 07 911 е–mail: magisterd@abv.bg www.magisterdixit.net Денислава Рускова


Преференциална цена 130 лв. без ддс на човек при записване и плащане до 29.04.22г.

Цени:
160лв. без ддс за един участник
За участвали в предишни наши семинари 150лв. без ддс за участник

------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Закупуване на участие за втори и следващ представител от една организация 60лв. без ддс за един участник (върху тази цена отстъпки не се прилагат)

Цените са крайни и не се начислява ддс

Онлайн обучението включва:
лекции 9,30 – 17.00ч., почивки, презентационен материал изпратен в електронен вид

Онлайн семинарът се провежда в реално време и не се предоставя запис. Ще получите линк към zoom.us ден преди събитието, подробен материал и упътване за участие в семинара. С една идентификация може да се участва само на едно устройство! Изписвайте имената си при влизане в zoom (които сте посочили при регистрацията за семинара), за да бъдете допуснати до семинара. Ангажимент на всеки участник е да се запознае с платформата и работата с нея предварително, да изпробва устройството, от което ще участва, като се убеди, че има работеща аудио система и надеждна интернет връзка. Наличието на камера не е задължително.

Фактурите и линк за участие се изпращат на посочения при регистрацията електронен адрес.

Краен срок за записване и плащане по редовните цени 13.05.2022г.


Обратно