30.09.2023 г.
<b>АНАЛИЗ НА ПРОМЕНИТЕ В ЗДДС и казуси от практиката - онлайн</b>
 • адв. Росен Русков
 • 20.04.2022

АНАЛИЗ НА ПРОМЕНИТЕ В ЗДДС и казуси от практиката - онлайн

Практически казуси и проблеми от практиката по ЗДДС


<b>Ваучери за храна. Данъчно третиране по ЗКПО и счетоводно отчитане - онлайн</b>
 • Димитър Войнов
 • 18.05.2022

Ваучери за храна. Данъчно третиране по ЗКПО и счетоводно отчитане - онлайн

Данъчна и счетоводна практика в писма и указания<b>Международна търговия, сделки с недвижими имоти и други специални случаи при прилагане на ЗДДС в практиката </b>
 • адв. Росен Русков
 • 31.05.2022

Международна търговия, сделки с недвижими имоти и други специални случаи при прилагане на ЗДДС в практиката

Практически казуси и проблеми от практиката по ЗДДС


<b>Краят на извънредната епидемична обстановка и отражението и върху трудовите отношения. </b>
 • Теодора Дичева
 • 02.06.2022

Краят на извънредната епидемична обстановка и отражението и върху трудовите отношения.

Предстоящите промени в КТ ( нов проект на ЗИД на КТ )


<b>НАЙ-ЧЕСТО ДОПУСКАНИТЕ НАРУШЕНИЯ НА ЗОП от възложители и изпълнители - онлайн</b>
 • адв. Милана Кривачка
 • 28.06.2022

НАЙ-ЧЕСТО ДОПУСКАНИТЕ НАРУШЕНИЯ НА ЗОП от възложители и изпълнители - онлайн

Нарушения при изпълнението на проекти, предстоящи промени в чл.116 от ЗОП,Методика за индексиране на разходите при инфлационни процеси


<b>Промени в ЗКПО през 2022 г. Актуални въпроси по прилагането на ЗКПО - онлайн</b>
 • Димитър Войнов
 • 29.06.2022

Промени в ЗКПО през 2022 г. Актуални въпроси по прилагането на ЗКПО - онлайн

Въпроси по прилагане на счетоводното законодателство и ЗКПО<b>Ваучери за храна. Данъчно третиране по ЗКПО и счетоводно отчитане - онлайн</b>
 • Димитър Войнов
 • 28.07.2022

Ваучери за храна. Данъчно третиране по ЗКПО и счетоводно отчитане - онлайн

Социални и други разходи, подлежащи на облагане с данък върху разходите. Дивиденти. Актуални въпроси по прилагането на ЗКПО.


<b>Промени в Закона за държавния бюджет за 2022 г. - онлайн</b>
 • адв. Зорница Димитрова
 • 29.07.2022

Промени в Закона за държавния бюджет за 2022 г. - онлайн

Ползване на данъчното облекчение за деца през месечната данъчна основа

 • «
 • »