28.01.2023 г.
<b>Трудови договори, отпуски, обезщетения, квоти - онлайн</b>

Трудови договори, отпуски, обезщетения, квоти - онлайн

  • Теодора Дичева
  • 26.11.2021

Онлайн обучение на 26.11. 2021г.на тема

Трудови договори, отпуски, обезщетения, квоти - актуални промени и практически въпроси

Лектор: Теодора Дичева

Начало: 09,30ч – 15,00ч.
Обучението е насочено към счетоводители, ръководители и специалисти в отдел "Човешки ресурси", ръководители отдел ТРЗ и Личен състав, управители и собственици на фирми, юристи и всички, които искат да научат повече за спецификата на трудовите отношения и актуалните промени в трудовото законодателство

Теми:
1. Законови изисквания към работодателите при сключване на трудов договор: законово и договорно съдържание, възможности и ограничения при оформянето на съдържанието на трудовия договор. Възможност за трансформация на срочния трудов договор в безсробен и изменение на безсрочния трудов договор в срочен. Длъжностната характеристика – основен документ, който работодателят следва да изготви – съдържание и изисквания при изготвянето и връчването.
2.Видове обезщетения в трудовото законодателство. Предпоставки и условия, при които се дължат обезщетения. Определяне на размера на обезщетенията
3.Основен, удължен, допълнителен платен годишен отпуск, дължим на различните категории работници и служители. Видове целеви отпуски и предпоставки и ограничения при тяхното предоставяне и използване.
4.Нови задълженията на работодателите от началото на 2022 година, предвидени в Закона за хората с увреждания и в Правилника за неговото прилагане, във връзка изпълнението на квотите.
5.Отговори на въпроси и дискусия
(възможна е актуализация на темите при настъпване на промени в законодателството към датата на обучението)

Информация за лектора: г - жа Теодора Дичева е юрист. Завършила е ЮФ на СУ „Св. Климент Охридски". Автор е на многобройни коментари, книги, сборници и наръчници в областта на трудовото законодателство с приоритет в областта на практическото прилагане на трудовото законодателство и инспектирането на труда.
От 1998 година работи в ИА ГИТ като част от Правната дирекция, а от 2008г. до август 2019г. е директор на дирекция "Правно осигуряване на инспекционната дейност" в ИА " Главна инспекция по труда". Водещ лектор на много семинари и обучения по проблемите на трудовото право.

ЗА КОНТАКТИ И ЗАПИСВАНЕ:

тел. 08888 07 911 е–mail: domestics@abv.bg Денислава Рускова

Цени:
--------------------------

130лв. без ддс за един участник
За участвали в предишни наши семинари 120лв. без ддс за участник
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Закупуване на допълнителна идентификация за втори и следващ участник от една фирма 50лв. без ддс за един участник

( Цените са крайни и не се начислява ддс )

Онлайн обучението включва:
лекции 6 уч. часа от 9,30 – 15.00ч., почивки, презентация в електронен вид

Семинарът се провежда в реално време и не се предоставя запис. Ще получите линк към zoom.us ден преди събитието, подробен материал и упътване за участие в семинара. С една идентификация може да се участва само на едно устройство! Изписвайте името си при влизането в zoom (което сте посочили при записването за семинара), за да бъдете допуснати до семинара. В тази връзка е по – добре да имате безплатна регистрация в платформата, която ще Ви разпознае автоматично. Ангажимент на всеки участник е да се запознае с платформата и работата с нея предварително, да изпробва устройството, от което ще участва, като се убеди, че има работеща аудио система и надеждна интернет връзка. Наличието на камера не е задължително.

Фактурите и линк за участие се изпращат на посочения при записването електронен адрес.


Краен срок за записване и плащане по редовните цени е 24.11.2021г.


Обратно