01.12.2023 г.
<b>Формиране на годишна данъчна основа за доходите от трудови правоотношения - онлайн</b>

Формиране на годишна данъчна основа за доходите от трудови правоотношения - онлайн

  • адв. Зорница Димитрова
  • 17.12.2021

Онлайн обучение на 17.12. 2021г.на тема:

Формиране на годишна данъчна основа за доходите от трудови правоотношения. Приспадане на данъчни облекчения.

Лектор: адв. Зорница Димитрова
Начало: 09,30ч – 13,00ч.

Теми:

• Формиране на годишната данъчна основа по чл. 49 от ЗДДФЛ – общи положения.
• Механизъм за използване на данъчното облекчение за деца от доходите през 2021 г. - § 9 от ПЗР на Закона за държавния бюджет за 2021 г.
• Приспадане на данъка за възстановяване от бъдещи доходи.
• Някои спорни въпроси относно ползване на облекчението – необходими документи, определяне на правоимащите лица, ползване от единия или от двамата родители.
• Деклариране на облекчението в справката по чл. 73, ал. 6 от ЗДДФЛ.
• Ползване на данъчното облекчения от лица, получаващи доходи от различни източници.
• Приспадане на данъчни облекчения чрез подаване на ГДД:
• За ремонт на недвижим имот
• За извършени безкасови плащания
• За млади семейства
• Подаване на декларация обр. № 6 със задължения за данък върху годишната данъчна основа.
Дискусия и отговори на въпроси

Може да се регистрирате директно от нашия сайт – след програмата на семинара има електронна форма за регистрация или да изпратите мейл на domestics@abv.bg
с Вашето име, данните на фирмата за издаване на фактура и тел. и e-mail за връзка.
В рамките на 24ч. ще получите отговор – потвърждение.

За контакт:
тел. 08888 07 911 е–mail: domestics@abv.bg www.domestics-bg.com
Денислава Рускова


ЦЕНИ:
120лв. без ддс за един участник
За участвали в предишни наши семинари 110лв. без ддс за участник
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Закупуване на допълнителна идентификация за втори и следващ участник от една фирма 50лв. без ддс за един участник
Цените са крайни и не се начислява ддс

Онлайн обучението включва:
лекции 9,30 – 13.00ч., почивка, презентация в електронен вид

Семинарът се провежда в реално време и не се предоставя запис. Ще получите линк към zoom.us ден преди събитието, подробен материал и упътване за участие в семинара. С една идентификация може да се участва само на едно устройство! Изписвайте името си при влизането в zoom (което сте посочили при регистрацията за семинара), за да бъдете допуснати до семинара. В тази връзка е по – добре да имате безплатна регистрация в платформата, която ще Ви разпознае автоматично. Ангажимент на всеки участник е да се запознае с платформата и работата с нея предварително, да изпробва устройството, от което ще участва, като се убеди, че има работеща аудио система и надеждна интернет връзка. Наличието на камера не е задължително.

Фактурите и линк за участие се изпращат на посочения при регистрацията електронен адрес.

Срок за записване и плащане 15.12.2021г.


Обратно