05.12.2020 г.
"ДОМЕСТИКС" ЕООД е създадена през 2005 г. Основната дейност на фирмата включва образователни семинари и курсове на счетоводно-правна тематика, фирмено обучение, издателска дейност и др.

Ние работим в тясно сътрудничество с адвокат Росен Русков – специалист по данъчно право и данъчен консултант.

ДЕЙНОСТ

ДАНЪЧНИ
 • консултации от адв. Росен Русков;
 • становища;
 • планиране;
 • преговори;

ЗАЩИТА
 • в ход на ревизия обяснения и възражения;
 • административно и съдебно обжалване на ревизионни актове и наказателни постановления.

ФИРМЕНО ОБУЧЕНИЕ

Фирменото обучение позволява на клиентите ни да оптимизират ефективността на кадрите си, чрез повишаване на тяхната квалификация и разширяване обхвата на техните знания.

Лекторите, с които работим са изтъкнати специалисти и преподаватели във Висши учебни заведения, представители на различни министерства, участници в изготвянето на новите нормативни документи във връзка с присъединяването на България към Европейския съюз.

Конкретизирайки Вашите нужди от обучение, ние ще Ви предложим програма, която да отговаря най – точно на тези нужди и на финансовия ресурс с който разполагате.

СЕМИНАРИ

До този момент, в партньорство с адвокат Росен Русков и “МАГИСТЕР ДИКСИТ” ЕООД сме провели множество семинари и обучения със следната тематика:
 • “ЗДДС и ППЗДДС – Нови моменти и съпоставки” лектор адв. Р.Русков
 • “Новият ЗДДС и сделките с недвижими имоти” лектор адв. Р.Русков
 • “Новият ЗКПО и неговото приложение” лектор Димитър Войнов
 • “Новите ЗКПО и ЗДДФЛ” лектор д-р Людмила Мермерска,Даниела Петкова
 • “Новото в социалното и здравно осигуряване ” лектор Зорница Димитрова, Гюргя Желязкова
 • и още много други.


Стремежът ни е да разширим обхвата на темите, съобразно с промените в българското законодателство.