05.12.2020 г.

СЕМИНАРИ

ПРЕДСТОЯЩИ СЕМИНАРИ НА ДОМЕСТИКС ЕООД И МАГИСТЕР ДИКСИТ ЕООД 2020г. - 2021:
ПРОГРАМИ

Всички семинари преминават в комбинирана присъствена и онлайн форма ( по избор на участниците). При недостатъчен брой желаещи ( минимум 10 - максимум 20) за присъствено участие или забрана от страна на властите за провеждане на семинари, обученията преминават изцяло само в онлайн формат.

24 - 25 - 26.11.2020г.
адв. Росен Русков, адв. Зорница Димитрова, Димитър Войнов
ДАНЪЧНО ОБЛАГАНЕ И СЧЕТОВОДНО ПРИКЛЮЧВАНЕ НА 2020г. ЗДДС, ЗДДФЛ, Осигурително законодателство
Три модула - комбиниране по избор на участниците!

Теодора Дичева 01.12.2020 онлайн
Промени в Кодекса на труда - 2020
Актуални проблеми на трудовите отношения

адв. Милана Кривачка 04.12.2020 комбинирано присъствено и онлайн
ПРАВЕН АНАЛИЗ НА ПРОБЛЕМИТЕ ПРИ ВЪЗЛАГАНЕТО НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ ЧРЕЗ ЕЛЕКТРОННАТА ПЛАТФОРМА
КОМЕНТАР НА ЗАКОНОПРОЕКТА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗOП


Димитър Войнов 07.12.2020
Шумен:ГОДИШНО СЧЕТОВОДНО И ДАНЪЧНО ПРИКЛЮЧВАНЕ НА 2020 г. Актуална практика и предстоящи промени - 2021

адв. Росен Русков 08.12.2020
Разград: Промените в ЗДДС през 2020 и предстоящите изменения от 01.01.2021г.
Практически казуси и отговори на въпроси

адв. Зорница Димитрова 15.12.2020
Русе: ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПЪЛНЕНИЯ В ОСИГУРИТЕЛНОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО И ЗДДФЛ Предстоящи промени - 2021

адв. Росен Русков 16.12.2020
Русе: Актуални моменти в ДДС облагането през 2020 г. Промени в ЗДДС от 01.01.2021г.

Димитър Войнов 21.12.2020
Русе:ГОДИШНО СЧЕТОВОДНО И ДАНЪЧНО ПРИКЛЮЧВАНЕ НА 2020 г. Предстоящи промени – 2021г.

Димитър Войнов и адв. Росен Русков 22.12.2020
Плевен: ГОДИШНО СЧЕТОВОДНО И ДАНЪЧНО ПРИКЛЮЧВАНЕ НА 2020 Г. ЗДДС И ППЗДДС - 2020г. Предстоящи промени – 2021г.
Модул 1 ЗКПО Модул 2 ЗДДС

Димитър Войнов, адв. Зорница Димитрова, адв. Росен Русков 18.01.2021
Варна: ПРОМЕНИ В ДАНЪЧНОТО И ОСИГУРИТЕЛНО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО – 2021 ЗКПО, ЗДДС, ЗДДФЛ, ОСИГУРЯВАНЕ
Три отделни модула по избор!

адв. Зорница Димитрова 21.01.2021
Шумен: ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПЪЛНЕНИЯ В ОСИГУРИТЕЛНОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО И ЗДДФЛ от 01.01. 2021г.

адв. Росен Русков 22.01.2021
Шумен: Промени в ЗДДС от 01. 01. 2021г. АКТУАЛНИ ТЕМИ И КАЗУСИ ПО ПРИЛАГАНЕ НА ЗДДС


ПРОГРАМИ

Архив проведени семинари