07.07.2020 г.

СЕМИНАРИ

ПРЕДСТОЯЩИ СЕМИНАРИ НА ДОМЕСТИКС ЕООД И МАГИСТЕР ДИКСИТ ЕООД от януари 2020г.:
ПРОГРАМИ

Минали семинари 2019:

29.10.2019 Пловдив
Сделките с недвижими имоти от гледна точка на ЗДДС
Недвижими имоти – правни и ДДС термини, Сделките от гледна точка на ЗДДС, Частни сделки – продажба, замяна, дарение и други
адв. Росен Русков - данъчен експерт
ДДС Имоти

31.10.2019г.
Лизинг – практически аспекти на промените в счетоводното отчитане и данъчното третиране по ЗКПО

Димитър Войнов - данъчен консултант
МСФО 16 „Лизинг“, СС 17 „Лизинг“ промени и примери от практиката
Лизинг

01.11.2019г.
ЗМИП – промени 2019 и актуална практика.
Националната оценка на риска и вътрешните правила.
Нов законопроект за изменение на ЗМИП (внесен в НС на 03.07.2019г.)

Лектори : адв. Асен Апостолов, Лора Георгиева, юрист
Екип от адвокатско дружество „Пенков, Марков и партньори“
Програма ЗМИП

06.11.2019г.
ЦАИС „ЕОП“
Практически и правни проблеми при възлагането на обществените поръчки чрез Централизираната автоматизирана информационна система „ЕЛЕКТРОННИ ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ“
Коментар на Проекта на Закон за изменение на ЗОП

адв. Милана Кривачка – експерт в областта на обществените поръчки
Програма ЗОП

26.11.2019
Шумен: Актуални проблеми на трудовите отношения през 2019 Практически решения и възможности.
Задълженията на работодателите от началото на 2020г., предвидени в КТ, ЗХУ, ЗЗБУТ,и Наредбата за работното време почивките и отпуските.
Лектор: Теодора Дичева
Трудови отношения


29.11.2019
БУРГАС: Сделките с недвижими имоти от гледна точка на ЗДДС
Недвижими имоти – правни и ДДС термини, Сделките от гледна точка на ЗДДС, Частни сделки – продажба, замяна, дарение и други
лектор: адв. Росен Русков
ЗДДС имоти


02.12.2019
ДАНЪЧНО ОБЛАГАНЕ И СЧЕТОВОДНО ПРИКЛЮЧВАНЕ НА 2019г. Труд и осигуряване, ЗКПО, ЗДДС, ЗДДФЛ
Три модула с обща продължителност 24 учебни часа–– комбиниране по избор на участниците
Лектори: ДИМИТЪР ВОЙНОВ, ДАНИЕЛА ПЕТКОВА, адв. ЗОРНИЦА ДИМИТРОВА, ТЕОДОРА ДИЧЕВА, адв. РОСЕН РУСКОВ
Данъци, окигуряване,КТ


17.12.2019
РАЗГРАД: АКТУАЛНА ПРАКТИКА И КАЗУСИ ПО ПРИЛАГАНЕ НА ЗДДС
Коментар на очакваните промени в ЗДДС от 01. 01. 2020г.
Лектор: адв. Росен Русков
ЗДДС


18.12.2019
В. ТЪРНОВО: АКТУАЛНА ПРАКТИКА И КАЗУСИ ПО ПРИЛАГАНЕ НА ЗДДС
Коментар на очакваните промени в ЗДДС от 01. 01. 2020г.
Лектор: адв. Росен Русков
ЗДДС


15.01.2020
ВАРНА:ПРОМЕНИ В ДАНЪЧНОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО - 2020. ЗКПО, ЗДДС, ОСИГУРЯВАНЕ, ЗДДФЛ
Въпроси по годишното счетоводно и данъчно приключване на 2019 г.
Лектори: Димитър Войнов, адв. Зорница Димитрова, адв. Росен Русков
Варна


20.01.2020
Русе: АКТУАЛНИ ПРОБЛЕМИ НА ОСИГУРИТЕЛНОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО И ПРОМЕНИТЕ от 01.01. 2020г.
Актуална практика и промени в ЗДДФЛ
Лектор: адвокат ЗОРНИЦА ДИМИТРОВА
Осигуряване


21.01.2020
Русе:Промени в ЗДДС от 01. 01. 2020г. Актуални казуси по прилагане на ЗДДС и ППЗДДС от 2019г.
Подробен анализ на промените в ЗДДС от 01. 01. 2020г.
Лектор: адв. Росен Русков
ЗДДС


24.01.2020
ПЛЕВЕН: ПРОМЕНИТЕ В ЗДДС от 01. 01. 2020г. АКТУАЛНИ ТЕМИ И КАЗУСИ ПО ПРИЛАГАНЕ НА ЗДДС
Подробен анализ на промените в ЗДДС от 01. 01. 2020г.
Лектор: адв. Росен Русков
ЗДДС


07.02.2020
РУСЕ: ЗКПО –ПРОМЕНИ В СИЛА ОТ 1.01.2020г. ВАЖНИ ТЕМИ ПО ДАНЪЧНО ОБЛАГАНЕ И СЧЕТОВОДНО ПРИКЛЮЧВАНЕ НА 2019г.
Актуална данъчна практика по ЗКПО от 2019г.
Лектор: Димитър Войнов - данъчен консултант
ЗКПО